" AND SO ON LÀ GÌ ? AND SO ON AND SO FORTH CÓ NGHĨA LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú oered.org.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: " And So On Là Gì ? And So On And So Forth Có Nghĩa Là Gì

*

lớn express your choice or opinion, especially by officially writing a mark on a paper or by raising your hvà or speaking in a meeting

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm:

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập oered.org English oered.org University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語