Ar và ap là gì

Các các bạn có gặp gỡ khó khăn trong bài toán giải bài bác tập F3 không? Dưới đó là hướng dẫn giải case study F3 ACCA về sự ảnh hưởng của AR, AP cùng Hàng tồn kho mang đến Cash flow (dòng tiền). Case được …


*

Các các bạn có chạm mặt khó khăn trong câu hỏi giải bài xích tập F3 không?Dưới đấy là hướng dẫn giải case study F3 ACCA về sự ảnh hưởng trọn của AR, AP cùng Hàng tồn kho cho Cash flow (dòng tiền). Case được giải theo cả giờ đồng hồ Anh và tiếng Việt để bạn dễ hiểu và nhớ những thuật ngữ chăm ngành.

Bạn đang xem: Ar và ap là gì

1. Tiếng Anh

Question 1: Cash Flow (The Effect Of AR, AP, Inventory)

In the course of preparing the statement of cash flows of VinCe, a cement manufacturing company, the following figures are lớn be included in the calculation of net cash from operating activities:

$

Increase in inventory120,000
Decrease in receivables60,000
Increase in payables100,000

What will the net effect of these items be in the statement of cash flows?

Answer

We simply think that, when inventories increase, which means that we have khổng lồ spend money to lớn buy more inventories. Therefore, it will make the money flow out.

When the Receivables decrease, which means that some customers paid their debts by cash from previous credit purchases. Therefore, it will make the money flow in

Similarly, when the Payables increase, which means that cash is being retained and not used lớn settle account payables. Therefore, there is more of it.

Xem thêm: Tây Du Ký Ngoại Truyện 2020 Hay Nhất 2022, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện

$

Less: increase in inventory(120,000)
Add: decrease in receivables60,000
Add: increase in payables100,000
Addition khổng lồ operating profit40,000

2. Giờ đồng hồ Việt

Bài Tập 1: dòng tiền (Ảnh hưởng Của Khoản nên Thu, phải Trả và Hàng Tồn Kho)

Khi chuẩn chỉnh bị báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Vince, một công ty sản xuất xi măng, mọi số liệu sau đã được thêm vào trong việc đo lường dòng chi phí thuần từ chuyển động sản xuất gớm doanh:

$

Hàng tồn kho tăng 120.000
Khoản cần thu giảm60.000
Khoản đề xuất trả tăng100.000

Đâu đã là ảnh hưởng từ phần đa khoản mục trên trên report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ?

Đáp Án

Khi sản phẩm tồn kho tăng, có nghĩa là doanh nghiệp sẽ đề nghị dùng tiền để mua nhiều mặt hàng tồn kho hơn. Do đó sẽ làm cho dòng tiền giảm đi.

Khi khoản đề xuất thu giảm, hàm ý là một trong số quý khách đã trả nợ bởi tiền tự những thanh toán giao dịch mua chịu đựng trước đó. Do đó sẽ tạo cho dòng chi phí tăng lên.

Tương tự, khi khoản buộc phải trả tăng lên, tất cả nghĩa tiền được bảo quản và ko được sử dụng cho việc giao dịch thanh toán khoản đề xuất trả. Cho nên vì thế sẽ có khá nhiều tiền hơn.

$

Trừ: mặt hàng tồn kho tăng(120.000)
Cộng: khoản đề xuất thu giảm60.000
Cộng: khoản đề xuất trả tăng100.000
Phần thêm vào lợi nhuận hoạt động40.000