Bánh kem trái tim màu đỏ

✅ Đa dạng nhân bánh hấp dẫn như: nhân thơm, nhân việt quất, nhân phúc bồn tử, nhân dâu tằm, nhân chocolate

✅ Miễn tổn phí nến và dao cắt bánh

⭐ sút 5% mang đến khách nhận bánh tại siêu thị
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG:- Miễn mức giá giao hàng add cách siêu thị trong vòng bán kính 3 km- hỗ trợ 30% giá tiền ship từ bỏ 5km trở lên.- phí tổn ship được xem theo giá thành vận chuyển của Grab, Ahamove hoặc Bee.
270,000₫","sku":"BSN-118-1","variation_description":"","variation_id":3772,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_size":"18cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":330000,"display_regular_price":330000,"image":"title":"banh-kem-hinh-trai-cherry","caption":"","url":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/KePrf78-lNqh6CvU/w:auto/h:auto/q:mauto/https://oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg","alt":"","src":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/PDwkaqs-po6XA_iP/w:auto/h:auto/q:mauto/https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg?fit=400%2C372&ssl=1","srcset":false,"sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/PDwkaqs-po6XA_iP/w:auto/h:auto/q:mauto/https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg?fit=1280%2C1190&ssl=1","full_src_w":1280,"full_src_h":1190,"gallery_thumbnail_src":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/PDwkaqs-po6XA_iP/w:auto/h:auto/q:mauto/https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg?fit=100%2C93&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":93,"thumb_src":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/PDwkaqs-po6XA_iP/w:auto/h:auto/q:mauto/https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg?resize=400%2C300&ssl=1","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":300,"src_w":400,"src_h":372,"image_id":3821,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"330,000₫","sku":"BSN-118-1","variation_description":"","variation_id":3773,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"banh-kem-hinh-trai-cherry","caption":"","url":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/KePrf78-lNqh6CvU/w:auto/h:auto/q:mauto/https://oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg","alt":"","src":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/PDwkaqs-po6XA_iP/w:auto/h:auto/q:mauto/https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg?fit=400%2C372&ssl=1","srcset":false,"sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/PDwkaqs-po6XA_iP/w:auto/h:auto/q:mauto/https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg?fit=1280%2C1190&ssl=1","full_src_w":1280,"full_src_h":1190,"gallery_thumbnail_src":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/PDwkaqs-po6XA_iP/w:auto/h:auto/q:mauto/https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg?fit=100%2C93&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":93,"thumb_src":"https://mld0szdyqfeb.i.optimole.com/PDwkaqs-po6XA_iP/w:auto/h:auto/q:mauto/https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2022/05/banh-kem-hinh-trai-cherry.jpg?resize=400%2C300&ssl=1","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":300,"src_w":400,"src_h":372,"image_id":3821,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390,000₫","sku":"BSN-118-1","variation_description":"","variation_id":3774,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size
Chọn một tùy chọn16cm18cm20cm