CÁC NGÀNH HỌC CỦA ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Đại học tập Ngoại yêu quý (Cơ sở phía Bắc) tuyển sinh 2020 với những ngành đào tạo và huấn luyện như sau:

1. Bảng tổng hợp môn xét tuyển của những chuyên ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Mã xét tuyển

Tổ hòa hợp môn xét tuyển

Ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại dịch vụ quốc tế

NTH01-01

A00,A01,D01,D07

Ngành tởm tế

NTH01-02

 

Chuyên ngành tài chính đối ngoại

A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06,D07

Chuyên ngành thương mại quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành tài chính quốc tế

 

Chuyên ngành tài chính quốc tế

A00,A01,D01,D03,D07

Chuyên ngành kinh tế và phát triển quốc tế

A00,A01,D01.D07

Ngành cai quản trị ghê doanh, chuyên ngành quản trị marketing quốc tế

NTH02

A00,A01,D01,D07

Ngành marketing quốc tế

 

Chuyên ngành marketing quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành kinh doanh quốc tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản

A00,A01,D01,D06,D07

Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng theo lý thuyết nghề nghiệp quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành cai quản trị khách hàng sạn, chăm ngành quản lí trị khách hàng sạn

A00,A01,D01,D07

Ngành Tài chính – Ngân hàng

NTH03

 

Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành so với và đầu tư chi tiêu tài chính

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành Ngân hàng

A00,A01,D01,D07

Ngành Kế toán

 

Chuyên ngành kế toán – Kiểm toán

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành kế toán tài chính – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

A00,A01,D01,D07

Ngành ngôn ngữ Anh, chăm ngành giờ Anh yêu thương mại

NTH04

D01

Ngành ngôn ngữ Pháp, chuyên ngành giờ đồng hồ Pháp yêu thương mại

NTH05

D01, D03

Ngành ngôn từ Trung, chuyên ngành tiếng Trung yêu quý mại

NTH06

D01, D04

Ngành ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành giờ đồng hồ Nhật mến mại

NTH07

D01, D06

2. Chỉ tiêu cụ thể theo ngành của từng phương thức của phòng trường

2.1.

Xem thêm: Mất Trinh Có Nghĩa Là Gì ? Điều Gì Sẽ Xảy Ra Khi Bạn Mất Trinh?

Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển riêng ở trong nhà trường

*
*
*
*

 * để ý đối với phương thức xét tuyển 1:

+ chỉ tiêu được phân chia đều mang đến 3 đối tượng người dùng xét tuyển chọn theo cách thức này: (1) HS tham gia kỳ thi học sinh giỏi QG; (2) HS giành giải tỉnh/thành phố; (3) học sinh hệ chuyên.

+ cho phép thí sinh trúng tuyển chọn theo công tác tiêu chuẩn trong bảng trên được chuyển sang chương trình tiêu chuẩn khác mong muốn thuộc ngành trúng tuyển

2.2. Tiêu chuẩn theo cách thức xét tuyển theo công dụng thi thpt năm 2020

*
*

2.3. Tiêu chuẩn theo thủ tục tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo