CÁCH CÀI APP CHO IPHONE

Trong áp dụng App Store

*
, bạn có thể làm chủ các ĐK, xem xét lại cùng tải về văn bản cài do các bạn hoặc những member không giống trong mái ấm gia đình tiến hành. Quý khách hàng cũng có thể đặt các giới hạn cùng thiết lập cấu hình tùy chọn của bản thân cho App Store vào Cài đặt .

Bạn đang xem: Cách cài app cho iphone


Với Chia sẻ trong gia đình được tùy chỉnh thiết lập, bạn tổ chức gia đình có thể chăm chú và phê để mắt tới các thanh toán giao dịch sở hữu được thực hiện do các member khác vào gia đình sống bên dưới độ tuổi nhất quyết. Hãy coi Bật Hỏi để sở hữ mang lại tthấp.


Chạm vào hoặc hình họa hồ sơ của bạn sinh sống bên trên thuộc bên phải, kế tiếp va vào Đã sở hữu.

Nếu bạn đang cấu hình thiết lập Chia sẻ vào gia đình, chạm vào Mua hàng của tôi hoặc lựa chọn một thành viên trong mái ấm gia đình để xem ngôn từ cài đặt của họ.


Ghi chú: Quý khách hàng chỉ có thể coi ngôn từ sở hữu được các member trong gia đình triển khai nếu như họ lựa chọn chia sẻ nội dung mua của mình. quý khách hàng rất có thể ko truy vấn được vào ngôn từ cài đặt bởi Chia sẻ trong mái ấm gia đình sau khi member trong mái ấm gia đình ra khỏi nhóm mái ấm gia đình.


Tìm vận dụng nhưng mà bạn muốn sở hữu về (nếu như vẫn có sẵn vào App Store), tiếp nối chạm vào

*
.


Chạm vào hoặc hình họa làm hồ sơ của người tiêu dùng nghỉ ngơi bên trên cùng mặt phải, tiếp nối đụng vào Đăng ký.

cũng có thể bạn phải đăng nhập bằng ID oered.org của chính mình.

Xem thêm:

Chọn một đăng ký, sau đó tiến hành bất kỳ tác vụ làm sao sau đây:

Txuất xắc thay đổi hoặc diệt đăng ký hiện thời.

Đăng ký lại vào một trong những ĐK đã hết hạn.


Đi tới Cài đặt  > App Store, sau đó triển khai ngẫu nhiên tác vụ như thế nào sau đây:

Tự cồn cài đặt về áp dụng sẽ tải bên trên các sản phẩm oered.org không giống của bạn: Bên dưới Tải về auto, hãy nhảy Ứng dụng.

Tự động update ứng dụng: Bật Cập nhật vận dụng.

Cho phxay download về ứng dụng bởi tài liệu di động: Bên dưới Dữ liệu di động cầm tay, bật Tải về tự động hóa. Để lựa chọn coi bạn muốn được xin phnghiền đối với những bản thiết lập về trên 200 MB giỏi toàn bộ những ứng dụng, hãy chạm vào Tải về tiện ích.

Tự đụng phân phát những đoạn Clip coi trước ứng dụng: Bật Tự rượu cồn phân phát Clip.

Tự rượu cồn xóa các áp dụng ko sử dụng: Bật Gỡ vứt áp dụng ko sử dụng. quý khách hàng rất có thể cài đặt lại vận dụng bất kỳ thời điểm làm sao trường hợp ứng dụng này vẫn gồm sẵn vào App Store.


Đặt các số lượng giới hạn ngôn từ với ngăn ngừa thiết lập in-app


Sau khi bạn nhảy số lượng giới hạn văn bản với quyền riêng bốn, hãy thực hiện nhỏng sau.