Cách Nhập Số Trong Excel

Excel mang lại oered.org 365 Excel mang đến oered.org 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 coi thêm...Ít hơn

Nhân và phân tách trong Excel rất đơn giản dàng, nhưng bạn phải tạo một công thức dễ dàng để tiến hành điều này. Chỉ cần nhớ rằng toàn bộ các công thức trong Excel ban đầu bằng dấu bởi (=) và chúng ta cũng có thể sử dụng thanh công thức để tạo ra chúng.

Bạn đang xem: Cách nhập số trong excel

Nhân những số

Giả sử bạn muốn tìm phát âm xem bao gồm bao nhiêu nước đóng chai mà bạn cần cho một hội thảo khách hàng (tổng số fan dự × 4 ngày × 3 chai từng ngày) hoặc giá cả trả chi phí cho chuyến đi kinh doanh (tổng số dặm × 0,46). Gồm một số cách để nhân các số.

Nhân những số vào một ô

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng toán tử số học tập * (dấu sao).

Ví dụ, nếu như khách hàng gõ = 5 * 10 vào một ô, ô vẫn hiển thị kết quả, 50.

Nhân một cột số với một trong những liên tục

Giả sử bạn muốn nhân mỗi ô trong một cột của bảy số bằng một vài chứa vào một ô khác. Trong lấy một ví dụ này, số bạn có nhu cầu nhân với là 3, đựng trong ô C2.

*

Nhập = a2 * $B $2 trong một cột mới trong bảng tính của người tiêu dùng (ví dụ bên trên đây áp dụng cột D). Hãy đảm bảo an toàn bao gồm một ký kết hiệu $ trước khi B cùng trước 2 trong công thức, rồi nhận ENTER.


Lưu ý: Sử dụng $ ký hiệu cho Excel biết rằng tham chiếu mang lại B2 là "tuyệt đối", tức là khi bạn coppy công thức qua 1 ô khác, tham chiếu sẽ luôn luôn là ô B2. Nếu khách hàng không sử dụng $ ký kết hiệu trong cách làm và bạn đã nâng công thức xuống cho ô B3, Excel sẽ biến hóa công thức thành = A3 * C3, vốn sẽ không hoạt động, vì không có giá trị nào trong B3.


Kéo phương pháp xuống đến các ô khác trong cột.


Lưu ý: Trong Excel năm nhâm thìn cho Windows, các ô được tự động hóa điền.


Nhân những số trong số ô không giống nhau bằng cách sử dụng công thức

Bạn có thể sử dụng hàm Product nhằm nhân các số, ô cùng phạm vi.

*

Bạn có thể sử dụng ngẫu nhiên tổ hợp nào lên đến 255 số hoặc tham chiếu ô vào hàm Product . Ví dụ, bí quyết = product (A2, A4: A15, 12, E3: E5, 150, G4, H4: J6) nhân nhì ô solo (A2 với G4), hai số (12 cùng 150) và bố phạm vi (A4: A15, E3: E5 và H4: J6).

Chia các số

Chúng ta hãy nói rằng bạn muốn tìm đọc xem tất cả bao nhiêu tín đồ để ngừng dự án (tổng số giờ dự án công trình ÷ tổng số bạn dự án) hoặc thực tế là dặm/gallon lãi suất cho chuyến du lịch xuyên giang sơn gần nhất của khách hàng (tổng số là △ Total gallon). Gồm một số cách để phân phân tách số.

Chia số vào một ô

Để triển khai tác vụ này, hãy cần sử dụng toán tử số học / (dấu gạch ốp chéo).

Ví dụ, nếu như bạn nhập = 10/5 vào một ô, ô đã hiển thị 2.

Xem thêm:Lưu ý: Không bao gồm hàm chia trong Excel.


Chia số bằng phương pháp sử dụng tham chiếu ô

Thay vì nhập số trực tiếp vào một trong những công thức, chúng ta có thể sử dụng tham chiếu ô, chẳng hạn như A2 cùng A3, nhằm tham chiếu đến các số mà bạn có nhu cầu chia và phân tách theo.

Ví dụ:

Ví dụ có thể dễ phát âm hơn nếu bạn coppy nó vào trong 1 trang tính trống.

Làm chũm nào để coppy ví dụ

Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Chọn ví dụ vào chủ đề Trợ giúp.


Lưu ý: Không chọn đầu đề cột tuyệt hàng.


*

Chọn một lấy một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Để thay đổi giữa xem hiệu quả và xem các công thức trả về kết quả, thừa nhận CTRL + " (dấu giờ đồng hồ mộ), hoặc bên trên tab công thức , nhấn vào nút Hiển thị công thức .

A

B

C

1

Dữ liệu

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2

15000

=A2/A3

Chia 15000 theo 12 (1250)

3

12

Chia một cột số với một số liên tục

Giả sử bạn muốn phân chia từng ô trong một cột của bảy số bằng một vài chứa trong một ô khác. Trong lấy ví dụ như này, số bạn có nhu cầu chia theo là 3, đựng trong ô C2.

A

B

C

1

Dữ liệu

Công thức

Hằng số

2

15000

= A2/$C $2

3

3

12

= A3/$C $2

4

48

= A4/$C $2

5

729

= A5/$C $2

6

1534

= A6/$C $2

7

288

= A7/$C $2

8

4306

= A8/$C $2

Nhập = a2/$C $2 vào ô B2. Hãy đảm bảo bao gồm một ký hiệu $ trước C với trước 2 vào công thức.

Kéo phương pháp trong B2 xuống đến những ô khác trong cột B.


Lưu ý: Sử dụng $ ký kết hiệu cho Excel hiểu được tham chiếu mang đến C2 là "tuyệt đối", có nghĩa là khi bạn xào luộc công thức qua một ô khác, tham chiếu sẽ luôn luôn là ô C2. Nếu khách hàng không sử dụng $ ký hiệu trong phương pháp và bạn đã nâng công thức xuống mang lại ô B3, Excel sẽ đổi khác công thức thành = A3/C3, mà sẽ không còn hoạt động, vì không tồn tại giá trị làm sao trong C3.


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.