Cách tính tuần trong năm

Bài viết tiếp sau đây sẽ phía dẫn chúng ta cách sử dụng hàm WEEKNUM nhằm tính số lắp thêm tự của tuần trong thời gian của một ngày rõ ràng trong Excel.

Bạn đang xem: Cách tính tuần trong năm

1. Kết cấu hàm WEEKNUM

Cú pháp hàm: =WEEKNUM(serial_number; )

Trong đó:

Serial_number: đối số bắt buộc, là một ngày trong tuần hy vọng tính số trang bị tự của tuần kia trong năm.Return_type: đối số tùy chọn, là một số để xác định tuần sẽ bắt đầu từ ngày nào.

Xem thêm:

Lưu ý:

Có hai hệ thống được dùng cho hàm này:

– Hệ thống 1 Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong thời hạn và được đánh số là tuần 1.

– Hệ thống 2 Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên trong thời gian là tuần thứ nhất trong thời gian và được đánh số là tuần 1.

Nếu bỏ lỡ đối số return_type, hàm đang mặc định là 1.Nếu return_type = 1 thì tuần bắt đầu vào nhà nhật với được đánh số là 1.Nếu return_type = 2 thì tuần bước đầu vào thứ 2 và được viết số là 1.Nếu return_type = 11 thì tuần bước đầu vào thứ hai và được khắc số là 1.Nếu return_type = 12 thì tuần ban đầu vào trang bị 3 với được đặt số là 1.Nếu return_type = 13 thì tuần bước đầu vào đồ vật 4 với được đặt số là 1.Nếu return_type = 14 thì tuần bắt đầu vào vật dụng 5 với được viết số là 1.Nếu return_type = 15 thì tuần bắt đầu vào vật dụng 6 và được đặt số là 1.Nếu return_type = 16 thì tuần bước đầu vào lắp thêm 7 và được khắc số là 1.Nếu return_type = 17 thì tuần ban đầu vào chủ nhật được viết số là 1.Nếu return_type = 21 thì tuần bắt đầu vào thứ hai và được khắc số là 2.Nếu return_type không nằm trong số giá trị của nó như bên trên thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM!Nếu serial_number nằm ko kể phạm vi cơ phiên bản của cực hiếm ngày tháng thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

.2 Cách áp dụng hàm WEEKNUM

Ví dụ ta cần tìm số đồ vật tự của các tuần theo yêu ước như hình sau:

*

=WEEKNUM(A3;1)

*

Áp dụng công thức hàm tương tự ta bao gồm công thức tính những yêu cầu sót lại như sau:

*

Tiếp theo cùng với ô A9, ta có thể thấy ngày của ô ko đúng bắt buộc hàm vẫn trả về lỗi #VALUE! . Với ô A10 thì cực hiếm return_type không đúng nên hàm trả về lỗi #NUM!.

*

Như vậy, bài viết trên vẫn hướng dẫn các bạn cách thực hiện hàm WEEKNUM vào Excel. Chúc chúng ta thành công!