Cài đặt imap cho outlook

Outlook cho oered.org 365 Outlook mang lại oered.org 365 dành đến máy Mac Outlook 2021 Outlook 2021 for Mac Outlook 2019 Outlook 2019 for Mac Outlook 2016 Outlook năm nhâm thìn for Mac Outlook 2013 Outlook trên web Outlook.com Outlook 2010 Outlook 2007 Outlook for Mac 2011 Lịch đến Windows 10 Lịch Outlook mang lại Windows 10 Outlook dành đến iOS Thư Outlook đến Windows 10 coi thêm...Ít hơn

Bạn sẽ cần setup máy chủ thư đến (POP hoặc IMAP) và cài đặt máy công ty thư đi (SMTP) trong phòng cung cấp e-mail của bạn. Sau đó là danh sách các setup này cho một trong những nhà hỗ trợ email. Nếu khách hàng không thấy danh sách của bản thân được liệt kê nghỉ ngơi đây, hãy yêu cầu nhà cung cấp email cung ứng chúng mang lại bạn.

Bạn đang xem: Cài đặt imap cho outlook

Nhà cung ứng email

IMAP tải đặt

Trình điều cài đặt POP

Bộ bảo thiết lập SMTP

oered.org 365

Outlook

Hotmail

Live.com

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.office365.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

MSN

Máy chủ: imap-mail.outlook.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: pop-mail.outlook.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp-mail.outlook.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

POP, IMAP cùng SMTP cho Outlook.com

Thêm các tài khoản email khác của doanh nghiệp vào Outlook.com

liên kết khoản thư điện tử trong Outlook web của người sử dụng (oered.org 365)

Tài nguyên hỗ trợ

Bạn cũng có thể nhận cung cấp từ người dùng Outlook.com không giống trong Diễn bọn cộng đồng của shop chúng tôi hoặc thừa nhận trợ giúp bằng cách chọn Liên hệ với bộ phận hỗ trợ mặt dưới:

Để nhận hỗ trợ trong Outlook.com, nhấp tại chỗ này hoặc lựa chọn

*
 trên thanh menu và nhập tróc nã vấn của bạn. Trường hợp tự giúp đỡ không xử lý được sự nắm của bạn, hãy cuộn xuống mang đến Vẫn buộc phải trợ giúp? và chọn .

Xem thêm: Giao Diện Oppo Neo 7 - Cách Cài Giao Diện Coloros 3

Để liên hệ với chúng tôi trong Outlook.com, các bạn sẽ cần đăng nhập. Nếu như khách hàng không thể đăng nhập, hãy click chuột ở đây. 

Để được trợ giúp khác về tài khoản oered.org và các gói đk của bạn, hãy truy vấn Trợ góp Tài khoản và Thanh toán.

*

Để nhận trợ giúp và khắc phục sự cụ các sản phẩm và thương mại dịch vụ khác của oered.org, hãy nhập sự cố của công ty tại đây. 

Đăng câu hỏi, theo dõi những cuộc bàn luận và chia sẻ kiến thức của người tiêu dùng trong cộng đồng Outlook.com.