Cảm âm nụ hôn và nước mắt

MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông ráng âm nhạcCảm âm bài xích hátLời bài hátSheet bài xích hátBeat nhạcTài liệu

Bạn đang xem: Cảm âm nụ hôn và nước mắt

*
Loading...
cảm âm sáo trúc, Cảm âm sao trúc bài Nụ hôn với nước mắt, fa sol, la sol, Nụ hôn và nước mắt cảm âm sao trúc, sol la

nhạc dạo:

rế đô là sol la đô la sol lá rêrề lá lá sol fa đố sol lala sol la đô rê fa mi trang bị rêđố la sol đố lasol lá rề fà sol mi thiết bị rê

bắt đầu:

là rê rê đồ dùng rê là ngươi mi rề mifa’ fa’ fa’ mày rê đòlà rê rê đồ gia dụng rê là ngươi mi rề mifa’ fa’fa mày fa sol

sol sol sol fa sol lá sol rềlá lá rê vật dụng rế làsol rế đồ dùng mí rê vật dụng rê

fa sol lá đố mê say là đố sisol mì mì sol la la larề sol la sí

đồ mí rê đô rê


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Trồng Nụ Trồng Hoa 24H, Chơi Game Nghệ Nhân Trồng Hoa

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/oered.org/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>