Install Chrome Extensions

Chào các bạn,Trong bài bác này tôi sẽ reviews cách viết 1 extension nhỏ tuổi sử dụng Html với Jquery.

Bạn đang xem: Install chrome extensions

1. GIỚI THIỆU

Chrome extensions là những chương trình nhỏ được viết thực hiện (Html, JavaScript, Jquery) để cung cấp Chrome browser. Chúng ta có thể download với tìm tìm Google Chrome Extensions trường đoản cú Chrome web Store.Chrome extensions có giao diện nhỏ được xay dựng dựa vào Html, bạn có thể thao tác dễ dàng dàng bằng phương pháp sử dụng JavaScript cùng Jquery.

Xem thêm:

2. ỨNG DỤNG

Có 3 thành phần thiết yếu trong chrome extension là:

manifest.jsonFile javaScirptFile Html

2.1.Manifest.json

Với từng 1 Chrome tiện ích đều có một file json hotline là manifest.json. Vào file này có chứa những thông tin không giống nhau liên quan đến ứng dụng ở format JsonVí dụ:

"name": "My chrome App", "description": "This is my first chrome app.", "icons": < "src": "images/icon.png", "sizes": "192x192" >Về cơ bản thì nó chứa các metadata file như name, description, icon được thực hiện trong app, icon size, trang Html được sử dụng, quyền tróc nã cập, browser action, version....

*

2.2. Browser Action

Browser action được áp dụng để show Chrome ứng dụng trên Google Chrome toolbar. Nó cất 1 vài những thuộc tính như tooltipo, badges, popup...

*

2.3 Permisions

Trong khi tạo nên Chrome extension, bạn phải sử dụng các thư viện mặt thứ 3, chrome API...vì vậy bạn phải thêm nó vào trong project của mình. Chúng cần phải có permission. Bọn họ thêm trong mainfest.json.Ví dụ:

"manifest_version": 2, "name": "Debendra Notification", "description": "This extension by debendra256", "version": "1.0", "permissions": < "notifications" >, "browser_action": "default_icon": "img/myimg.png", "default_popup": "popup.html", "icons": "128": "myimg.png" Bây giờ bạn cũng có thể sử dụng demo sụng dụng Visual Studio để chế tạo 1 template đến google chrome extension

*
Tiếp theo chọn google chrome extension và thao tác với chúng:
*
Trong project, bạn cũng có thể tìm thấy các thành tệp tin được tấn công dấu.Bây giờ, đi cho file mainfest.json và thêm vào các thành phần sau

"manifest_version": 2, "name": "Debendra calculator", "description": "This extension by debendra256", "version": "1.0", "browser_action": "default_icon": "img/myimg.png", "default_popup": "popup.html", "icons": "128": "myimg.png" File Popup.html