Công văn gửi ngân hàng

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc ********

Số: 266/CV-NH2

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1995

CÔNGVĂN

CỦA THỐNGĐỐCNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ266/CV-NH2 NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 1995

Kính gửi:

- Các bè bạn Tổng giám đốc, Giám đốc những NHTMQD, các NHTM cổ phần, NH liên doanh, trụ sở NH nước ngoài; - các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.

Bạn đang xem: Công văn gửi ngân hàng

Để chế tạo điều kiệnthuận lợi và nhằm mục đích triển khai mạnh bạo việc mở tài khoản cá thể và khuyến khíchcá nhân thực hiện các hình thức thanh toán qua bank nói phổ biến và thanhtoán séc cá nhân nói riêng, bank Nhà nước tw hướng dẫn thêm thủ tụcmở tài khoản tiền gửi cá nhân và một số điểm về giao dịch không cần sử dụng tiền mặtqua bank như sau:

Để mở thông tin tài khoản tiềngửi, cá thể gửi chi phí (là nhà tài khoản) trực tiếp mang giấy chứng minh nhân dânkèm các sách vở và giấy tờ sau nộp vào ngân hàng nơi mở tài khoản:

a. Giấy đăng ký mởtài khoản chi phí gửi bởi vì chủ tài khoản ký tên, trong đó có ghi rõ:

- Họ với tên chủtài khoản.

- Địa chỉ giao dịchcủa công ty tài khoản.

- Số, ngày...tháng ... Năm ..., nơi cung cấp giấy chứng minh nhân dân của chủ tài khoản hoặc số,ngày ... Tháng ... Năm ..., nơi cung cấp hộ chiếu (còn thời hạn) so với người nướcngoài.

- thương hiệu Ngân hàngnơi mở tài khoản.

b. Phiên bản đăng ký mẫuchữ ký kết của chủ thông tin tài khoản để giao dịch thanh toán với ngân hàng nơi mở tài khoản.

Tài khoản đứng têncá nhân không tiến hành việc uỷ quyền người ký rứa chủ tài khoản, tất cả cácgiấy tờ thanh toán giao dịch giao dịch với ngân hàng đều cần do chủ thông tin tài khoản ký.

Xem thêm: Cách Đổi Màu Mắt Bằng Âm Thanh Có Thật Không, Subliliminal

2. Cá nhân mở tài khoảntiền gửi tại ngân hàng ngoài việc thực hiện séc cá thể còn được sử dụng tất cảcác thể thức thanh toán khác qua bank như: uỷ thác chi, uỷ thác thu,ngân phiếu thanh toán, thư tín dụng, thẻ giao dịch (khi tất cả điều kiện).

Riêng phần chữ kýlập hội chứng từ trên các chứng từ bỏ uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu... đối với tài khoảntiền gởi của cá thể thì chỉ cần có 1 chữ ký kết của nhà tài khoản, không có chữ kýcủa kế toán cùng dấu.

Đối với những ngânhàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thường xuyên sử dụng không còn số lượngséc vẫn được phê chuẩn mẫu với in sinh sống nước ngoài. Khi hết buộc phải in séc theo mẫu mới(theo mẫu nguyên lý tại quyết định số 105/QĐ-NH1 nêu trên).

2.3. Séc cá nhânchỉ kiến thiết để thanh toán cho những đơn vị cá nhân đã mở tài khoản tại Ngânhàng. Trường hòa hợp thanh toán cho tất cả những người thụ hưởng không mở tài khoản tại Ngân hàngthì người thụ hưởng sau thời điểm nhận séc phải phải tạo bảng kê nộp séc dĩ nhiên cáctờ séc với giấy chứng tỏ nhân dân nộp vào ngân hàng và làm giấy tờ thủ tục mở tài khoảntiền gửi và để được ghi có vào thông tin tài khoản đó cho cá nhân theo cơ chế quy định.

3. Miễn thu tiềnnhượng cung cấp séc và chi phí dịch vụ thanh toán:

3.1. Trước mắt, đốivới cá nhân đã mở thông tin tài khoản tiền gởi tại ngân hàng thì được các Ngân sản phẩm cấpséc (không thu tiền bán séc) cùng miễn nộp giá thành dịch vụ thanh toán giao dịch séc cá nhân.

3.2. Những chi nhánhNgân hàng bên nước không thu tiền phí dịch vụ giao dịch séc cá thể trong thanhtoán bù trừ đối với các tổ chức triển khai tín dụng.