Copy màu da trong photoshop

Việc đổi tông màu da luôn rất phức tạp. Tuy nhiên, Photoshop CC tất cả một vài công cụ gọn gàng giúp các bước dễ dàng hơn đáng kể. Chúng ta có thể đạt được một số tác dụng khá giỏi với một ít ứng dụng của lý thuyết màu sắc và một chút sáng tạo.

Quá trình sửa đổi tông màu domain authority sẽ bao gồm việc chọn tông màu da vào ảnh, thực hiện một số trong những chỉnh sửa bằng công thay photoshop, sau đó tự sửa bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra.

Hướng dẫn bên dưới đây họ sẽ sử dụng hình ảnh của làn domain authority rám nắng, và bạn cũng có thể sử dụng quá trình tương từ với giao diện khác. Hãy bước đầu với công cụ Apply Skin Tone Corrections của Photoshop thôi!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kết quả cuối cùng

Lưu ý: gợi ý này chỉ nói đến các vấn đề về tông màu da, KHẮC PHỤC với không đổi khác màu da HOÀN TOÀN.