Đăng Ký Https Cho Website

Trước khi cấu hình ssl ( https ) mang đến website của người sử dụng cần sẵn sàng các thông tin sau:

1. Thông tin tài khoản hosting củaweb lúc này của bạn.

2. Đăng cam kết ( mua )tài khoản SSL và sau khi đăngphải đảm bỏ bao gồm đủ 3 file sau:

"domain".key"domain".crt"domain".ca-bundle

=> có trường không tách bóc riêng ra 3 file mà phía bên trong 2file bao gồm đuôi là .txt và"domain".crt không 3 đoạn mã tương ứng.

Để riêng biệt và phân biệt 3 đoạn mã này bằng chúng ta mở tệp tin ra bằng Notepad thấy đoạn mã có khởi đầu bằng:

-----BEGIN PRIVATE KEY----- và xong xuôi bằng----- ENDPRIVATE KEY----- là tương ứng"domain".key-----BEGIN CERTIFICATE----- và dứt bằng-----ENDCERTIFICATE----- là tương ứng"domain".crt-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- và ngừng bằng-----END CERTIFICATE REQUEST----- là tương ứng"domain".ca-bundle ( bao gồm trường hợp không yêu cầu file này vẫn cấu hình được )

Bắt đầu triển khai theo các bước sau theo tài khoản hosting " DirectAdmin "

Bước 1: Đăng nhập hostting của website tương ứng

*

Bước 2: chọn " User level "

*

Bước 3: lựa chọn " SSL Certificates "

*

Bước 4: chọn "Create your own self signed certificate " điền các thông tin doanh nghiệp tương ứng

*

Bước 5: Chọn "Paste a pre-generated certificate and key " Pass mã vào file"domain".key và sau đó Pass thêm mã trong file"domain".crt bên dưới bấm " Save "

*

Bước 6:Quay lại thanh cai quản SSL Certificates và bấm vào " Click here to lớn paste a Root CA Certificate " nhớ kiểm tra chọn "Use a CA Cert " và Copy mã vào file"domain".ca-bundle Pass vào chỗ này và lựa chọn " Save " lại

*

Bước 7: chọn biểu tưởng " home " để quay trở lại trang chủ

*

Bước 8: lựa chọn " Domain thiết đặt "

*

Bước cuối cùng: chọn Domaincủa bạn để vào mục thiết lập của Domain

Chọn Secure SSL với nhấp Save chọn Use a symbolic link from private_html lớn public_html - allows for same data in http and https cùng nhấp Save

*