Đăng Nhập

✅ trang bị tính

Bạn rất có thể đăng nhập để truy vấn vào các đăng ký, danh sách phát, clip tải lên, đoạn phim đã mua, lịch sử và các mục khác nữa. Hãy khám phá cách tạo thông tin tài khoản Google. 

Đăng nhập

truy cập vào youtube.com. Ở góc trên cùng, nhấp vào Đăng nhập.

Bạn đang xem: Đăng nhập

Đăng xuất

truy cập vào youtube.com. Ở góc bên trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Kênh > Đăng xuất.
The YouTube tiện ích requires a Google tài khoản for sign in. If you’re unable khổng lồ sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide. 

✅ Android

Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập để truy cập vào các đăng ký, danh sách phát, đoạn phim tải lên, clip đã mua, lịch sử hào hùng và nhiều mục không giống nữa. Hãy tìm hiểu cách tạo thông tin tài khoản Google. 

Đăng nhập

nhấn vào biểu tượng Tài khoản . Dấn vào Đăng nhập. Chọn tài khoản hiện gồm hoặc bấm vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản mới đến thiết bị của bạn.

Đăng xuất 


Lưu ý: Đăng xuất khỏi vận dụng YouTube trên apk sẽ đăng xuất tài khoản của công ty khỏi tất cả các ứng dụng của Google trên lắp thêm đó (như Google Maps với Gmail). Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu đăng nhập để đăng nhập lại. Còn nếu không muốn đăng xuất khỏi thiết bị đó, chúng ta có thể duyệt qua YouTube làm việc trạng thái riêng tư trong cơ chế ẩn danh. 

 

dìm vào hình tượng tài khoản . Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản. Nhấn vào Quản lý tài khoản/Đăng xuất. Nhấp vào tài khoản mà bạn có nhu cầu xóa ngoài thiết bị. Bấm vào Xóa tài khoản.

Xem thêm: Đánh Giá Các Loại Sữa Rửa Mặt Perfect Whip Màu Xanh, Sữa Rửa Mặt Senka Perfect Whip

 


The YouTube ứng dụng requires a Google account for sign in. If you’re unable khổng lồ sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide. 

 

✅ iPhone và iPad

Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập để truy cập vào các đăng ký, danh sách phát, video tải lên, video đã mua, lịch sử và nhiều mục khác nữa. Hãy tò mò cách tạo tài khoản Google. 

Đăng nhập

nhấn vào biểu tượng Tài khoản . Dìm vào Đăng nhập. Chọn tài khoản hiện tất cả hoặc bấm vào Thêm tài khoản nhằm thêm thông tin tài khoản mới đến thiết bị của bạn.

Đăng xuất 

nhận vào ảnh tài khoản của bạn . Nhấn vào Chuyển thay đổi tài khoản. Nhấn vào Sử dụng YouTube khi đã đăng xuất.

bạn sẽ nhìn thấy một thông tin ngắn làm việc cuối màn hình cho thấy thêm bạn đã đăng xuất khỏi ứng dụng.


The YouTube phầm mềm requires a Google account for sign in. If you’re unable to sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide.