Đặt trình duyệt mặc định

Nếu bạn biến hóa trình cẩn thận mặc định của chính mình thành Firefox trên Microsoft Windows 10 hoặc 11, ngẫu nhiên liên kết nào chúng ta nhấp vào sẽ auto mở vào Firefox.

Bạn đang xem: Đặt trình duyệt mặc định


Lưu ý: nếu như khách hàng hiện chưa thiết lập Firefox trên máy vi tính của mình, trước tiên cài xuống và thiết đặt Firefox.
Đặt Firefox làm cho trình duyệt mặc định của công ty trong thiết đặt Firefox

Trong thanh Menu sinh hoạt đầu màn hình, bấm chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn và chọn sở hữu đặt.

Trong bảng Tổng quát, tìm tới phần Khởi động.Nếu Firefox hiện không được đặt làm trình chu đáo mặc định của bạn, các bạn sẽ thấy thông báo "Firefox chưa hẳn là trình phê chuẩn mặc định". Nhấp vào nút Đặt có tác dụng mặc định để đặt Firefox làm mặc định của bạn.
Lưu ý: nếu như Firefox sẽ là trình ưng chuẩn mặc định của bạn, các bạn sẽ thấy thông tin "Firefox sẽ là trình chu đáo mặc định của bạn" và nút Đặt làm mặc định sẽ không còn hiện.

Xem thêm: Ngành Marketing Đại Học Ngoại Thương Công Bố Phương Án Tuyển Sinh 2022


Nếu Firefox không thể đổi khác trình chu đáo mặc định của bạn, nó vẫn mở vận dụng Windows Settings, với bảng Default apps được mở sẵn. Bạn sẽ phải cập nhật thủ công cài đặt Windows của doanh nghiệp để để Firefox có tác dụng trình chuyên chú mặc định của bạn bằng cách sử dụng các setup bên dưới.


Thay đổi bằng tay thủ công trình săn sóc mặc định của doanh nghiệp thành Firefox vào Windows Settings (Windows 10)Nhấp vào nút Windows Start.Nhập “Default apps” và lựa chọn Default apps.Dưới Web browser, nhấp vào trình săn sóc hiện được liệt kê.Dưới Choose an app, nhấp vào Firefox để đặt nó làm cho trình để mắt mặc định.


Thay đổi bằng tay trình coi sóc mặc định của người sử dụng thành Firefox trong Windows Settings (Windows 11)Nhấp vào nút Windows Start.Nhập “Default apps” và lựa chọn Default apps.Chọn Firefox trong danh sách. Bên dưới Set mặc định file types or link types, tìm tới mục Make Firefox your default browser ở đầu hành lang cửa số và nhấp vào phối default.