Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương 2018

Please RateVote 1Vote 2Vote 3Vote 4Vote 5 

- Căn cứ thông tin số 446 /TB-ĐHNT-QLĐT ngày 05 tháng 08 năm 2018 về bài toán điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành trong phòng trường;

 

- địa thế căn cứ nguyện vọng đăng ký Ngành/Chuyên ngành của các tân sinh viên hệ đại học chính quy khoá 57 (niên khoá 2018-2022);

- Căn cứ tóm lại của Hội đồng tuyển chọn sinh đại học hệ chính quy năm 2018 - trường Đại học Ngoại yêu quý ngày 22 mon 08 năm 2018 về mức điểm trúng tuyển chọn vào những chuyên ngành đào tạo đại học thiết yếu quy khoá 57;

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học tập Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển vào những chuyên ngành - hệ đại học chính quy năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển như sau:

Nguyên tắc xét tuyển

- sinh viên trúng tuyển vào Mã xét tuyển như thế nào được đăng ký vào Ngành/ siêng ngành tương ứng với Mã xét tuyển đó;

- sinh viên được đăng ký tất cả các Ngành/Chuyên ngành thuộc Mã xét tuyển vẫn trúng tuyển;

- sv trúng tuyển hoài vọng cao hơn sẽ không còn được xét trúng tuyển ở những nguyện vọng khác thấp hơn;

- Sinh viên không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký sau thời hạn đăng ký;

- sv không đăng ký Ngành/Chuyên ngành sẽ tiến hành nhà trường xếp vào học các Ngành/ chăm ngành trực thuộc Mã xét tuyển đã trúng tuyển và chỉ còn tiêu;

Điểm trúng tuyển chọn (theo bảng cụ thể đính kèm):

Điểm trúng tuyển vào chăm ngành được xác minh theo từng tổng hợp môn xét tuyển, bao hàm điểm thi thực tế trong kỳ thi THPTQG 2018 cùng điểm ưu tiên theo quần thể vực, đối tượng, giải quốc gia, quốc tế (nếu có) của sinh viên.