Đổi Tên Email Trong Outlook

Outlook mang đến oered.org 365 Outlook mang lại oered.org 365 dành đến máy Mac Outlook 2021 Outlook 2021 for Mac Outlook 2019 Outlook 2019 for Mac Outlook 2016 Outlook năm nhâm thìn for Mac Outlook 2013 coi thêm...Ít hơn

Nếu bạn nhận email chỉ thấy 1 phần tên của bạn, ví dụ như tên nhưng bạn muốn họ thấy tên tương đối đầy đủ của mình, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện biến hóa mà bạn muốn. Màn hình hoàn toàn có thể chỉ hiển thị một trong những phần tên của công ty nếu bạn không nhập thương hiệu đầy đủ của chính mình khi lần đầu tùy chỉnh cấu hình tài khoản email.

Bạn đang xem: Đổi tên email trong outlook


Lưu ý: Nếu vẫn sử dụng thông tin tài khoản oered.org Exchange, chúng ta không thể biến hóa tên hiển thị. Chỉ bạn quản trị Exchange mới rất có thể thực hiện chuyển đổi này.


Trong Outlook, lựa chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài để Tài khoản.

*

Chọn thông tin tài khoản email bạn có nhu cầu thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Gmail - Thay Đổi Hoặc Đặt Lại Mật Khẩu Của Bạn

*

Bạn gồm thể biến đổi tên của chính mình trên màn hình Tài cài đặt của bạn. Để đổi khác tên hiển thị khi chúng ta gửi email, hãy update trường thương hiệu của bạn. Trừ khi bạn đặc trưng cần cầm cố đổi bất kỳ trường nào khác, bạn có thể giữ nguyên các giá trị khoác định. Khi chúng ta hoàn tất, hãy bấm Tiếp. Sau đó, chúng ta có thể chọn Đóng để trở về Outlook.

*


Đi cho tới Hồ sơ, rồi chọn Quản lý hồ nước sơ cài đặt.

Tiếp theo, bấm vào liên kết bên dưới tên và thông tin contact của các bạn và các bạn sẽ có thể sửa đổi tên hiển thị của mình.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung cấp bạn được giỏi hơn.)