ĐỔI TIỀN TÂY BAN NHA


1 Tiền Tây Ban Nha là gì ?

Đơn vị tiền tệ xác định vẫn sử dụng trên Tây Ban Nha là đồng tiền tầm thường euro.

Bạn đang xem: Đổi tiền tây ban nha

Trước đó tiền tệ được sử dụng tại Tây Ban Nha có tên điện thoại tư vấn là pesata và sau khoản thời gian hội nhập tổ chức triển khai Liên Minc Châu Âu thì cơ quan chính phủ đã ra quyết định thực hiện đồng xu tiền phổ biến lỗi. Đồng euro đã thay thế trọn vẹn tiên Pesata.

*
*
*
*

Tiền xu Tây Ban Nha

2 Tỷ giá quy đổi mới tuyệt nhất chi phí Ý

Theo tỷ giá quy đổi mới độc nhất vô nhị hôm nay ứng cùng với từng quý giá quy thay đổi của mệnh giá

5€ = 134 791.17 VNĐ ( Một trăm ba tứ ngàn bảy trăm chín mốt đồng )

10€ = 269 582.35 VNĐ ( Hai trăm sáu chín nghìn năm trăm tám hai đồng )

20€ = 539 164.69 VNĐ ( Năm trăm tía chín nghìn một trăm sáu tứ đồng )

50€ = 1 347 911.73 VNĐ ( Một triệu ba trăm tư bảy nghìn chín trăm mười một đồng )

100€ = 2 695 823 VNĐ ( Hai triệu sáu trăm chín năm ngàn tám trăm nhị tía đồng )

200€ = 5 391 646 VNĐ ( Năm triệu tía trăm chín kiểu mốt nghìn sáu trăm tứ sáu đồng )

500€ =13 479 117 VNĐ ( Mười bố triệu bốn trăm bảy chín ngàn một trăm mười bảy đồng)

1c = 270 VNĐ ( Hai trăm bảy mươi đồng ) 

2c = 540 VNĐ ( Năm trăm tứ mươi đồng ) 

5c = 1350 VNĐ ( Một ngàn bố trăm năm mươi đồng )

10c = 2700 VNĐ ( Hai nghìn bảy trăm đồng )

20c = 5400 VNĐ ( Năm ngàn bốn trăm đồng )

50c = 13 500 VNĐ ( Mười ba ngàn năm trăm đồng )

3 Kết Luận

Vậy đơn vị chức năng chi phí đang rất được sử dụng phê chuẩn tại Tây Ban Nha là đồng euro – đồng xu tiền chung của Liên Minch Châu Âu.

Xem thêm:

không chỉ tất cả Tây Ban Nha không hề ít những đất nước tại Châu Âu đang dần sử dụng đồng xu tiền thông thường này. Tỷ giá quy thay đổi tiền Tây Ban Nha rơi vào cảnh 26 000 VNĐ.