Đơn Khiếu Nại Là Gì

Khi công dân không đồng ý với những quyết định của cơ sở nhà nước có thẩm quyền sẽ đi khiếu nại. Vậy công dân có thể khiếu nại bởi các bề ngoài nào, bí quyết làm solo khiếu nại như thế nào?


*
Mục lục bài viết

Khiếu nằn nì là gì? biện pháp làm đơn, hình thức khiếu nài nỉ (Ảnh minh họa)

1. Năng khiếu nại là gì?

Khiếu nề hà là câu hỏi công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do khí cụ Khiếu nằn nì quy định, ý kiến đề xuất cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để ý lại ra quyết định hành chính, hành vi hành chủ yếu của cơ quan hành chính nhà nước, của người dân có thẩm quyền trong phòng ban hành chủ yếu nhà nước hoặc ra quyết định kỷ phương tiện cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng đưa ra quyết định hoặc hành vi sẽ là trái pháp luật, xâm phạm quyền, công dụng hợp pháp của mình.

Bạn đang xem: Đơn khiếu nại là gì

Trong đó:

- Quyết định hành chính là văn bạn dạng do ban ngành hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ sở hành bao gồm nhà nước ban hành để ra quyết định về một vấn đề rõ ràng trong hoạt động cai quản hành chính nhà nước được vận dụng một lần so với một hoặc một số đối tượng người tiêu dùng cụ thể.

- Hành vi hành chính là hành vi của cơ sở hành chủ yếu nhà nước, của người có thẩm quyền trong ban ngành hành bao gồm nhà nước tiến hành hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo mức sử dụng của pháp luật.

- ra quyết định kỷ luật là ra quyết định bằng văn phiên bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai để áp dụng 1 trong các hình thức kỷ luật so với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo cơ chế của pháp luật về cán bộ, công chức.

(Khoản 1, 8, 9, 10 quy định Khiếu nề 2011)

2. Hiệ tượng khiếu nại

Điều 8 giải pháp Khiếu nề 2011 phương tiện 02 hiệ tượng khiếu nài nỉ sau:

- khiếu nại bằng đơn;

- năng khiếu nại trực tiếp.

3. Biện pháp làm đơn khiếu nại

Trường đúng theo khiếu năn nỉ được tiến hành bằng 1-1 thì trong solo khiếu nại buộc phải ghi rõ những nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm khiếu nại;

- Tên, địa chỉ của bạn khiếu nại;

- Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị năng khiếu nại;

- Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu tương quan đến ngôn từ khiếu nại;

- yêu cầu giải quyết và xử lý của người khiếu nại.

Đơn khiếu nại buộc phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

4. Mẫu 1-1 khiếu nại

Mẫu solo khiếu nài được phát hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Các Ngành Đại Học Ngoại Thương Tphcm, Trường Đại Học Ngoại Thương

*
Đơn khiếu nại

Ghi chú:

(1) tên cơ quan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền giải quyết và xử lý khiếu nại.

(2) Họ, thương hiệu và địa chỉ cửa hàng của tín đồ khiếu nại:

- nếu như là người đại diện thay mặt của cơ quan, tổ chức triển khai việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức triển khai mà mình được đại diện;

- trường hợp là tín đồ được ủy quyền năng khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu bạn khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi những thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) thương hiệu và địa chỉ cửa hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) khiếu nại quyết định hành chính, hành động hành chính về việc gì (ghi rõ năng khiếu nại lần thứ nhất hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt ngôn từ khiếu nại; ghi rõ đại lý của bài toán khiếu nại; yêu thương cầu xử lý khiếu nại.

5. Thời hiệu khiếu nại

- Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành thiết yếu hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

- ngôi trường hợp bạn khiếu nề không triển khai được quyền khiếu nại theo như đúng thời hiệu vì gầy đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học hành ở chỗ xa hoặc vị những trở hổ thẹn khách quan không giống thì thời gian có trở hổ ngươi đó ngoại trừ vào thời hiệu năng khiếu nại.

(Điều 9 cơ chế Khiếu nề hà 2011)

Thời hiệu năng khiếu nại quyết định kỷ giải pháp buộc thôi việc đối với công chức là bao lâu? Quyền và ích lợi có được phục sinh nếu khiếu nại là có căn cứ hay không?

Công dân đã có 1-1 xin rút năng khiếu nại và chủ tịch UBND đã có văn bản đình chỉ giải quyết và xử lý đơn của công dân, tiếp nối công dân khiếu nại lại đã có được không?

Thông báo ko thụ lý xử lý khiếu nại bao gồm là đối tượng người tiêu dùng khiếu vật nài không? Phải làm sao khi bị từ chối không giải quyết khiếu năn nỉ lần đầu?