Hàm đếm dòng trong excel

Trong Excel, các hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK được dùng để làm đếm dữ liệu, đối tượng trong chuỗi ở một bảng tính. Trong bài viết này, Nhân Hòa vẫn hướng dẫn cụ thể nhất cho chính mình các cách áp dụng hàm đếm vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm đếm dòng trong excel


Hàm đếm trong Excel hay nói một cách khác là hàm COUNT thuộc giữa những hàm cơ bản. Hàm này được cho phép người sử dụng đếm một vùng hoặc toàn thể dữ liệu trong bảng đó. Trong một bảng liệt kê list họ và tên, ngày tháng năm sinh của một trường học tập với số liệu rất nhiều không thể ngồi đếm thủ công. Vày vậy, áp dụng hàm đếm là cách lập cập và đúng chuẩn nhất.

*

 

Hàm đếm vào Excel sử dụng để triển khai gì?

Các hàm đếm cơ bản trong Excel bao gồm các hàm sau:

+ COUNT: Đếm số ô chứa dữ liệu trong một vùng hay cục bộ bảng tính

+ COUNTA: Đếm số ô vào bảng tính tất cả chứa tài liệu không tách biệt kiểu dữ liệu, cam kết tự, số,...

+ COUNTIF: Hàm đếm có đk trong Excel

+ COUNTIFS: Hàm đếm nhiều đk trong Excel

+ RANK: Hàm được sử dụng để xếp hạng sản phẩm công nghệ tự vào Excel

+ COLUMN(S): Hàm đếm số cột

+ DATEDIF: Tính tổng thể ngày, tháng, năm

+ LEN: Hàm đếm ký tự trong Excel

Như vậy chúng ta đã thấy rõ được từng nhiệm vụ của những hàm đếm trong Excel bao gồm: đếm cột, đếm ký kết tự, đếm dữ liệu,…mỗi hàm sẽ sở hữu công thức vận dụng riêng. Để kị nhầm lẫn và đảm bảo tính ứng dụng chính xác của những hàm đếm thì các bạn cần phải nắm rõ tư tưởng để thực hiện đúng cách.

Xem thêm:


2. Hướng dẫn sử dụng những hàm đếm vào Excel
- Hàm COUNT

Bạn áp dụng hàm COUNT trong Excel để đếm số ô có chứa các giá trị số 

+ Cú pháp của hàm COUNT

COUNT(giá trị 1, , …)

Trong đó quý giá 1, cực hiếm 2,… là các tham chiếu ô hoặc các dãy vào đó bạn muốn đếm các ô bằng các con số

Trong các phiên bản hiện đại của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 với Excel 2007, tác dụng COUNT gật đầu đồng ý tới 255 đối số. Trong các phiên bạn dạng Excel trước, chúng ta có thể cung cấp tới 30 ‘giá trị’

Ví dụ: công thức sau trả về tổng thể ô số vào dải A1:A100:

=COUNT(A1:A100)

Trong hệ thống Excel nội bộ, ngày tháng được tàng trữ dưới dạng số sê-ri và cho nên vì vậy hàm Excel COUNT vẫn đếm luôn một ngày dài và thời gian

+ lưu ý khi áp dụng hàm COUNT trong Excel

Nếu một (các) đối số của một cách làm hàm Count là một trong tham chiếu hoặc dải ô, chỉ số, tháng ngày và thời gian được tính. Những ô hoàn toàn có thể đế trắng hoặc chứa bất kể dữ liệu nào nhưng chưa phải dữ liệu số

Nếu chúng ta nhập các giá trị thẳng vào đối số hàm COUNT, những giá trị sau sẽ tiến hành tính: số, ngày tháng, thời gian, quý giá Boolean của TRUE với FALSE, và màn trình diễn văn bản của những con số (nghĩa là một số trong những được đặt trong vệt ngoặc kép như “5”)

+ lấy ví dụ về cách làm hàm COUNT vào Excel

Để đếm những ô với các giá trị số vào một dãy, áp dụng một công thức tính dễ dàng và đơn giản như =COUNT(A2:A10). Ảnh chụp màn hình sau minh họa rất nhiều loại tài liệu nào được tính và những dữ liệu được vứt qua:

*

Để đếm một vài ba phạm vi không tiếp giáp, chúng ta cần đưa tất cả chúng vào công thức hàm COUNT. Ví dụ: nhằm đếm ô tất cả số vào cột B và D, bạn cũng có thể sử dụng công thức giống như như sau:

=COUNT(B2:B7, D2:D7)

*


- Hàm COUNTA

Hàm COUNTA áp dụng đếm trong bảng tính, vùng tài liệu có từng nào ô chứa tài liệu cụ thể

Giữa hàm COUNT cùng hàm COUNTA tất cả điểm không giống nhau, hàm COUNT chỉ đếm tài liệu số thì hàm COUNTA không biệt lập định dạng số hay chữ. Phương pháp lệnh của hàm COUNTA: =COUNTA(Value 1, value 2, …)

*

Ví dụ: Hàm đếm số ô tương ứng, từ bỏ A3 mang lại E12 gồm bao nhiêu ô chứa dữ liệu nhập

Bạn vận dụng công thức: =COUNTA(A3:E12)

Cố định cái trong Excel (oered.org)


- Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF được dùng làm đếm số ô vừa lòng điều kiện (criteria) vào một vùng dữ liệu được lựa chọn (range)

+ Cú pháp hàm COUNTIF 

=COUNTIF(range,criteria)

Trong đó:

Range: vùng dữ liệu cần đếm

Criteria: đk để đếm. Ví dụ: “TXD”; “>70”; 100;...

Ví dụ:

Bạn có bảng những thống kê các sản phẩm và con số tồn tương xứng như hình dưới. 

Để thống kê lại xem có bao nhiêu món đồ còn tồn bên trên 150 sản phẩm, chúng ta nhập công thức: 

=COUNTIF(C2:C11,">150")

Kết quả trả về cho thấy thêm có tổng cộng 8 món đồ còn tồn bên trên 150 sản phẩm

*

+ lưu giữ ý

Có thể dùng những ký tự thay mặt đại diện trong điều kiện: Ví dụ: dấu ? thay mặt cho một ký kết tự ngẫu nhiên "?ĐH?", lốt * thay mặt cho nhiều ký tự ngẫu nhiên "ĐH*"

Để tìm điều kiện là phần nhiều dấu ? hoặc * thì bạn hãy gõ thêm lốt ~ sinh hoạt trước vết ? giỏi *. (Ví dụ: "~?", "~*")

Hàm COUNTIF không rành mạch chữ hoa/chữ thường


- Hàm COUNTIFS

+ Cú pháp hàm COUNTIFS 

=COUNTIFS (Criteria_range1, Criteria1, …) 

Criteria_range1 – xác minh phạm vi trước tiên áp dụng điều kiện đầu tiên (criteria1), bắt buộc

Criteria1 – đặt đk cho dạng số, ô tham chiếu, chuỗi văn bản, một mảng hoặc một hàm Excel khác, bắt buộc. Tiêu chí này xác định những ô tính nào sẽ tiến hành đếm và hoàn toàn có thể biểu diễn là 10, “

… – đây là các đk bổ sung, tùy chọn. Chúng ta cũng có thể nhập tới 127 cặp điều kiện trong công thức 

Trong thực tế, bạn chưa phải thuộc lòng cú pháp của hàm COUNTIFS. Microsoft Excel vẫn hiển thị những đối số của hàm ngay trong lúc bạn bắt đầu gõ. Đối số được nhập vào hiện tại sẽ tiến hành tô đậm

+ lưu ý

Bạn rất có thể sử dụng hàm COUNTIFS nhằm đếm các ô vào một phạm vi riêng biệt với một điều kiện duy nhất cũng tương tự trong nhiều vùng dữ liệu với khá nhiều điều kiện. Vào trường hợp sản phẩm hai, chỉ đều ô tính thỏa mãn nhu cầu tất cả các điều kiện mới được đếm

Mỗi vùng dữ liệu bổ sung phải tất cả cùng số hàng và cột như vùng dữ liệu đầu tiên (đối số Criteria_range1)

Có thể đếm phần đa vùng dữ liệu liền kề và không lập tức kề

Nếu tiêu chuẩn là một tham chiếu mang lại một ô trống, hàm COUNTIFS xử lý nó như một giá chỉ trị bằng không

Bạn rất có thể sử dụng những Wildcard characters vào các tiêu chí – vết hoa thị (*) cùng dấu chấm hỏi (?)

Ví dụ: Đây là bí quyết đúng để đếm những mục đựng 0 cả trong cột B với cột C

= COUNTIFS ($B$2: $B$7, “= 0”, $C$2: $C$7, “= 0”) bí quyết COUNTIFS này trả về 1 bởi vì chỉ có “Grapes” có giá trị “0” trong cả nhì cột

*


- Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK là hàm đếm tất cả các ô trống trong vùng tài liệu được người sử dụng lựa chọn. Công thức này thích hợp cho hầu hết người bạn muốn liệt kê ở danh sách dài

Công thức vận dụng như sau: =COUNTBLANK(range)

Ví dụ: 10 học viên ở bảng dữ liệu, tất cả những các bạn không lấy điểm lên lớp, chúng ta đó có khả năng sẽ bị bỏ trống làm việc cột Đỗ/Đạt. Yêu cầu đếm xem gồm bao nhiêu các bạn không đạt trong bảng dữ liệu này.

Công thức đếm số ô trong excel bằng công thức: =COUNTBLANK(E3:E12)

Kết quả hiển thị là 3 bạn không đạt


- HÀM COLUMN

Đối cùng với hàm đếm cột trong Excel, người dùng hoàn toàn có thể nắm được trong vùng tài liệu muốn kiểm soát số cột trường đoản cú tham chiếu tốt nhất định

Công thức áp dụng: =COLUMN()

Trong đó:

Reference: Phạm vi người tiêu dùng muốn tham chiếu để khám nghiệm số cột chứa ô tham chiếu

*

Ví dụ: trong ô C6 tại bảng giá trị trên hình nằm trong cột thiết bị mấy. Người dùng sẽ vận dụng công thức lệnh: =COLUMN(C6)

Kết trái hiển thị ô tham chiếu C6 nằm ở vị trí cột sản phẩm 3


- Hàm đếm ngày, tháng DATEDIF

Công thức hàm đếm ngày tháng năm: =DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Trong đó:

+ Start day: Ngày đầu tiên mà người tiêu dùng muốn đếm

+ end day: Ngày hoàn thành trong mốc thời gian muốn đếm

+ Unit: Phân loại hiệu quả trả về nhập trong dấu nháy kép


3. Kết luận

Bài viết trên đó là những hướng dẫn cụ thể cách về cách sử dụng những hàm đếm ô có tài liệu trong Excel. Kề bên hàm đếm COUNT, các chúng ta có thể linh hoạt chuyển đổi và áp dụng những hàm đếm cải thiện của hàm COUNT để rất có thể lấy được tài liệu đúng chủ động nhất. 

Hy vọng bài viết này đã giúp chúng ta sử dụng tốt các hàm đếm này vào trang Excel của mình.

*

Nhân Hòa còn tương đối nhiều mẹo xuất xắc và các tin tức hữu ích liên quan đến Hosting Wordpess, Cloud Hosting, SSD Cloud VPS, Cloud Server,.... Trên mục “Tin tức Nhân Hòa”. Mọi nhu cầu sử dụng dịch vụ thương mại vui lòng contact với chúng tôi theo địa chỉ

+ Chỉ đường: https://g.page/oered.orgcom

+ Chương trình tặng mới nhất: https://oered.org/khuyen-mai.html

————————————————————

https://oered.org

Hotline: 1900 6680

Trụ sở chính: Tầng 4 - Tòa đơn vị 97-99 bóng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

oered.org

Chi nhánh: 270 Cao thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

oered.org

Bài viết cùng nhà đề


Thông báoXem tất cả

Tuyển dụngXem tất cả

Công nghệXem vớ cả

Web4stepXem vớ cả