Hàm tính tuần trong excel

Sử dụng cách làm Excel Tôi cần lấy số tuần trong thời điểm tháng kể từ ngày rõ ràng. Nhưng, ĐK là nó nên gồm thiết bị hai trong các số đó. Thđọng Hai mang lại Chủ Nhật là đầy đủ ngày thao tác làm việc.

Bạn đang xem: Hàm tính tuần trong excel

Tôi đã trải điều này:

*

Nhưng, số tuần được giới thiệu là 5, trong đó nên là 4 bởi vì ngày một mon 1một năm 2013 là vật dụng Sáu, vày vậy số này sẽ được tính trong thời điểm tháng 10 tuần trước đó.

Xem thêm:


Nếu tuần 1 luôn bước đầu vào Monday đầu tiên của mon, thử công thức này đến số tuần

=INT((6+DAY(A1+1-WEEKDAY(A1-1)))/7)

Đó là số tuần Tính từ lúc ngày vào A1 mà ko yêu cầu tính tân oán trung gian - nếu bạn có nhu cầu áp dụng "ngày lắp thêm hai" vào B1, bạn cũng có thể thực hiện phiên phiên bản này

=INT((DAY(B1)+6)/7)


Jonathan từ bỏ các diễn đàn ExcelCentral lưu ý :

=WEEKNUM(A1,2)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),2)+1 Công thức này trích xuất tuần những năm <...> với tiếp đến trừ nó khỏi tuần của ngày trước tiên trong thời điểm tháng để sở hữu được tuần vào tháng. Quý khách hàng hoàn toàn có thể thay đổi ngày đó tuần bước đầu bằng phương pháp thay đổi đối số lắp thêm nhì của tất cả nhì hàm WEEKNUM (đặt thành 2 vào ví dụ trên). Trong phần nhiều tuần bước đầu vào Chủ nhật, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,1)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),1)+1Trong đa số tuần bắt đầu vào thiết bị ba, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,12)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),12)+1v.v.

Tôi ham mê nó rộng vì chưng nó thực hiện tính năng tính toán được tích hợp trong tuần của Excel ( WEEKNUM ).


6
2 thg 3, 2015Ohad Schneider
Tìm số tuần cho từng ngày vào tháng (coi Thứ Hai là đầu tuần)

Giữ ngày thứ nhất của tháng tiếp theo sau $B$13

=WEEKNUM(B18,2)-WEEKNUM($B$13,2)+1WEEKNUM(B18,2) - trả về số tuần của ngày được đề cập vào ô B18

WEEKNUM($B$13,2) - trả về số tuần của ngày trước tiên của tháng vào ô B13


0
5 thg 6, 2018Prabhamayee Mishra
Bỏ qua các bản sao với chế tạo list new về các quý hiếm tuyệt nhất trong Excel

Công thức coppy các quý hiếm từ bỏ cách làm sang cột khác

Chuyển thay đổi HEX sang RGB trong Excel

Công thức Excel để tìm hiểu thêm "GỬI ĐẾN"

thanh lọc ra nhiều tiêu chí bằng Excel vba

PivotTable nhằm hiển thị quý hiếm, không phải tổng giá chỉ trị

Microsoft Excel Không thể chèn các ô mới

Excel Q - SUMIFS cùng với mảng 2 chiều

Ttuyệt thay đổi màu sắc sơn của một ô dựa trên tuyển lựa tự Danh sách thả xuống trong một ô tức thì kề

Các ô định dạng có điều kiện ví như cực hiếm của chúng bằng BẤT K value giá trị làm sao của cột khác

Excel: Điều khiển thu thanh mảnh cùng không ngừng mở rộng đáng kinh ngạc

vlookup với khá nhiều cột

Kiểm tra xem một ô có đựng chuỗi nhỏ không

lúc nào cần sử dụng format xlsm hoặc xlsb?

Phạm vi biểu đồ vật rượu cồn sử dụng INDIRECT: Chức năng đó chưa hợp lệ (mặc dù phạm vi được đánh sáng)

Trích xuất chuỗi con cuối cùng từ một ô

Trả về các quý hiếm tự mặt hàng trên mang lại mặt hàng hiện tại tại

Kết đúng theo EXTEL VÀ VLOOKUPhường EXCEL

Định dạng bao gồm điều kiện bằng hàm AND ()

format ngày excel ko hoạt động