Hàm toán học trong excel

Tiếp tục series các bài reviews về các hàm excel. Hôm nay, oered.org xin reviews các hàm toán học thông dụng vào excel. oered.org hi vọng rằng những hàm excel sau đây sẽ giúp chúng ta phần nào trong công việc.

Bạn đang xem: Hàm toán học trong excel


1. Hàm excel Power

Cú pháp: Power(number;power)

Chức năng: tạo lũy thừa

Ví dụ:

*
excel hàm toán học thông dụng power

Ở lấy ví dụ trên hàm power trả về tác dụng của 6^3 bởi 216

2. Hàm excel Product

Cú pháp: PRODUCT(number1, , …)

Chức năng: Nhân tất cả các đối số.

Ví dụ:

*
excel hàm toán học product

Trong lấy ví dụ trên hàm product trả về giá bán trị của 1 x 3 x 4 x 5 x 8 = 480

3. Hàm excel Mod

Cú pháp: MOD(number, divisor)

number: là số bị chia

divisor: số chia

Chức năng: Trả về phần dư của phép chia

Ví dụ:

*
excel hàm toán học thông dụng mod

Trong ví dụ trên hàm trả về phần dư của phép chia 123/9 = 13 dư 6

4. Hàm excel Roundup

Cú pháp: ROUNDUP(number, num_digits)

Chức năng: có tác dụng tròn lên đến mức số thập phân máy mấy.

Chú ý: Hàm số luôn làm tròn lên

Ví dụ: 

*
excel hàm roundup
*
excel hàm roundup

5. Hàm excel Even

Cú pháp: Even(number)

Chức năng: là trong lên số nguyên chẵn ngay sát nhất.

Ví dụ:

*
excel hàm even
*
excel hàm even

6. Hàm excel odd

Giống như hàm even, hàm odd cũng làm cho tròn số dẫu vậy làm tròn các số thành số nguyên lẻ sát nhất.

7. Hàm excel Sum

Cú pháp: SUM(number1, number2, …)

Chức năng: Tính tổng các số number1, number2, …

Chú ý:

Với ô tính logic có quý hiếm TRUE được xem có giá bán trị bằng 1; FALSE có mức giá trị là 0. Nếu như đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng xuất xắc tham chiếu đó new được tính. Những giá trị không giống trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Xem thêm: Tại Sao Lá Cây Có Màu Xanh Lục? Tại Sao Lá Cây Có Màu Xanh

Ví dụ:

Sum(2,4,6) có mức giá trị bằng 2 + 4 + 6 = 12Sum(2,4,TRUE) có mức giá trị bằng 2 + 4 + 1 = 7Sum(“2″,”3”,4) có mức giá trị bằng 2 + 3 + 4 = 9

Hình minh họa:

*
hàm SUM excel

8. Hàm excel SumIF

Cú pháp: Sumif(range;criteria;)

sum_range: thêm vùng mới mong tính tổng mà điều kiện 1 đã thỏa mãn

Chức năng: Tính tổng những giá trị với đk đặt ra

Ví dụ:

*
excel hàm sumif
*
excel hàm sumif

Ở ví dụ như 2: vị G1 có mức giá trị bởi 7 và G7 có giá trị là 5 vày vậy sẽ cùng 2 giá trị tương xứng là J1 cùng J7 lần lượt có mức giá trị là 1 và 9 tất cả tổng là 10

9. Hàm excel AVERAGE

Cú pháp: AVERAGE(number1, , …)

Chức năng: tính trung bình cùng của dãy số sẽ chọn.

Ví dụ:

*
excel hàm average

Phép tính của hàm average trên là: (1 + 4 + 8 +3 + 7 + 12 + 54 +8)/8 = 12,125

10. Hàm excel SUMPRODUCT

Cú pháp: SUMPRODUCT (array1, , ,…)

Chức năng: Trả về tổng những phạm vi vẫn chọn sau thời điểm đã nhân những phần từ của các phạm vi cùng với nhau

Chú ý: Các phạm vi chọn cần có kích kích thước giống nhau.

Ví dụ:

*
excel hàm sumproduct

Trong lấy một ví dụ hàm trả kết quả như sau: (30000 x 3) + (60000 x 1) + (10000 x 2) = 170000

11. Hàm excel MAX

Cú pháp: Max(number1;;…)

Chức năng: Trả về giá bán trị lớn số 1 trong tập số.

Ví dụ:

*
excel hàm max

12. Hàm excel MIN

Tương trường đoản cú hàm max nhưng trả về giá trị bé dại nhất.

13. Hàm excel SMALL

Cú pháp: SMALL(array,k)

Chức năng: Trả về số hạng nhỏ dại thứ k trong hàng số

Ví dụ:

*
excel hàm toán học thông dụng small
*
excel hàm toán học tập thông dụng small

14. Hàm excel COUNT

Cú pháp: Count(value1;;….)

Chức năng: Đếm gần như ô có số trong phần vẫn chọn.

Ví dụ:

*
hàm excel count

15. Hàm excel COUNTIF

Cú pháp: Countif(range;criteria)

Chức năng: thống kê các ô có giá trị đề ra

Chú ý: Hàm countif không phân minh viết hoa giỏi viết thường

Ví dụ:

*
excel hàm countif

Bạn bao gồm thể xem thêm các nội dung bài viết về hàm excel thông dụng dưới đây: