Hướng Dẫn Dùng Hàm Sumif

Excel cho oered.org 365 Excel cho oered.org 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bạn áp dụng hàm SUMIF để tính tổng những giá trị vào một phạm vi đáp ứng nhu cầu tiêu chí mà chúng ta xác định. Ví dụ: đưa sử trong một cột chứa những số, các bạn chỉ hy vọng tính tổng đều giá trị to hơn 5. Bạn cũng có thể sử dụng cách làm sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, chúng ta có thể áp dụng tiêu chí cho một phạm vi, rồi tính tổng những giá trị tương xứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: công thức =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các giá trị vào phạm vi C2:C5, trong số ấy các ô tương xứng ở phạm vi B2:B5 bởi "John".

Bạn đang xem: Hướng dẫn dùng hàm sumif


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về kết quả không đúng mực khi chúng ta dùng nó nhằm khớp những chuỗi dài thêm hơn 255 cam kết tự hoặc cùng với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF gồm các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng tuyệt tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn hoàn toàn có thể chứa những ngày ở format Excel tiêu chuẩn (ví dụ bên dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Tất cả thể bao gồm các cam kết tự thay mặt - vết chấm hỏi (?) để khớp với ngẫu nhiên ký tự đơn nào, vết sao (*) nhằm khớp với bất kỳ chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một lốt chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy gõ dấu bửa (~) trước ký kết tự.

Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được thể hiện là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, ko cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range có cùng form size và hình dạng với dải ô. nếu như không thì hiệu suất hoàn toàn có thể sẽ ngăn cách và phương pháp sẽ tính tổng một dải ô ban đầu với ô thứ nhất trong ô sum_range nhưng bao gồm cùng form size với dải ô. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được tính tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên chọn lựa chúng, dấn F2 và tiếp đến nhấn Enter. Nếu cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Xem thêm: Bạn Gái Nên Biết: Màu Kinh Nguyệt Có Màu Đỏ Tươi, Thay Đổi Màu Sắc Kinh Nguyệt: Những Điều Cần Biết

Giá trị bất động sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn $160.000.

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng những giá trị tài sản to hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho những giá trị gia tài bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" và C2,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản to hơn giá trị tại C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dán lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, nên chọn lựa chúng, thừa nhận F2 và tiếp đến nhấn Enter. Trường hợp cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của tổng thể thực phẩm trong nhóm "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của toàn bộ thực phẩm trong team "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng lệch giá của toàn bộ thực phẩm bao gồm tên kết thúc là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng doanh thu của cục bộ thực phẩm không phía trong nhóm nào.

$400

Đầu Trang

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Hàm SUMIFS cộng toàn bộ các tham đối thỏa mãn nhu cầu nhiều tiêu chuẩn

Hàm SUMSQ cộng những giá trị sau khoản thời gian thực hiện tại phép toán bình phương bên trên mỗi cực hiếm đó