Lập công thức trong excel

Excel đến oered.org 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Bắt đầu tò mò về biện pháp tạo cách làm và sử dụng các hàm tích thích hợp sẵn nhằm thực hiện thống kê giám sát và xử lý vấn đề.

Bạn đang xem: Lập công thức trong excel


*

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tham khảo thêm về sự không giống biệt.


Chọn một ô hoặc nhập add của ô đó vào ô được chọn.

*

Nhập một toán tử. Ví dụ: – chất nhận được trừ.

Chọn ô tiếp theo hoặc nhập showroom của ô kia vào ô được chọn.

*

Nhấn Enter. Hiệu quả của phép tính sẽ xuất hiện trong ô chứa công thức.

Xem công thức

Khi nhập công thức vào trong 1 ô, cách làm đó cũng trở thành xuất hiện tại trong Thanh công thức.

*

Để coi công thức, hãy lựa chọn 1 ô và cách làm sẽ lộ diện trong thanh công thức.

*

Nhập công thức bao gồm chứa một hàm tích đúng theo sẵn

Chọn một ô trống.

Nhập dấu bằng =, rồi nhập hàm. Ví dụ: =SUM để tính tổng doanh số.

Nhập dấu mở ngoặc (.

Chọn dải ô, rồi nhập dấu đóng ngoặc đơn).

*

Nhấn Enter để nhận kết quả.

Tải xuống Sổ thao tác làm việc hướng dẫn về công thức của chúng tôi

Chúng tôi đang tổng hợp Sổ làm cho việc bước đầu với những công thức để bạn có thể tải xuống. Nếu khách hàng mới có tác dụng quen cùng với Excel hoặc ngay cả khi bạn đã sở hữu kinh nghiệm thực hiện Excel, bạn cũng có thể xem qua những công thức phổ biến nhất của Excel vào nội dung reviews này. Với các ví dụ thực tiễn và hình hình ảnh trực quan tiền hữu ích, các bạn sẽ có thể sử dụng những hàm Sum, Count, Average với Vlookup như một siêng gia.

Công thức siêng sâu

Bạn hoàn toàn có thể duyệt qua các mục riêng lẻ dưới đây để bài viết liên quan về thành phần ví dụ trong hàm.


Các phần của một công thức Excel

Công thức còn tồn tại thể bao hàm bất kỳ hoặc tất cả các nhân tố sau đây: hàm, tham chiếu, toán tử với hằng số.

Các phần của một công thức

*

1. Hàm: Hàm PI() trả về quý hiếm của số pi: 3,142...

2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2.

Xem thêm:

3. Hằng số: quý hiếm số hoặc văn bạn dạng được nhập thẳng vào công thức, ví dụ như 2.

4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một số lên một bậc lũy thừa với toán tử * (dấu sao) nhân những số.Một tham chiếu dấn dạng một ô hoặc một phạm vi ô bên trên trang tính và mang lại Excel biết địa điểm tìm quý giá hoặc dữ liệu mà bạn có nhu cầu dùng trong công thức. Chúng ta cũng có thể dùng những tham chiếu để sử dụng các dữ liệu được bao hàm trong các phần khác của một trang tính vào một công thức hoặc thực hiện giá trị từ một ô trong một vài công thức. Chúng ta cũng có thể tham chiếu đến ô trên những trang tính không giống trong và một sổ thao tác và đến các sổ làm việc khác. Những tham chiếu mang đến ô trong số sổ thao tác làm việc khác được call là những nối kết hoặc tham chiếu ngoài.

vẻ bên ngoài tham chiếu A1

Theo mặc định, Excel sẽ sử dụng kiểu tham chiếu A1, tham chiếu cho cột có chữ cái (từ A đến XFD, tổng số 16.384 cột) cùng tham chiếu mang lại hàng có số (từ 1 mang lại 1.048.576). Những chữ loại và số này được điện thoại tư vấn là những đầu đề hàng và cột. Để tham chiếu đến một ô, nhập vần âm của cột rồi cho số của hàng. Ví dụ: B2 tham chiếu mang lại ô cắt chéo giữa cột B và hàng 2.

Để tham chiếu đến

Sử dụng

Ô trong cột A và hàng 10

A10

Phạm vi ô giữa cột A và những hàng trường đoản cú 10 cho 20

A10:A20

Phạm vi ô thân hàng 15 và những cột trường đoản cú B mang đến E

B15:E15

Tất cả các ô trong sản phẩm 5

5:5

Tất cả những ô trong sản phẩm 5 mang lại 10

5:10

Tất cả những ô trong cột H

H:H

Tất cả những ô vào cột từ H đến J

H:J

Phạm vi ô vào cột A cho E và các hàng trường đoản cú 10 đến 20

A10:E20

Sự không giống nhau giữa các tham chiếu xuất xắc đối, kha khá và hỗn hợp

Tham chiếu tương đối Một tham chiếu ô tương đối trong phương pháp như A1, được dựa bên trên vị trí tương đối của ô chứa công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu địa điểm ô bao gồm các chuyển đổi công thức, tham chiếu được nỗ lực đổi. Ví như bạn sao chép hoặc điền phương pháp qua mặt hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu auto điều chỉnh. Theo mặc định, những công thức mới sử dụng tham chiếu tương đối. Ví dụ, nếu như bạn xào nấu hoặc điền một tham chiếu tương đối trong ô B2 mang lại ô B3, nó sẽ tự động hóa điều chỉnh trường đoản cú =A1 thanh lịch =A2.

Công thức được coppy với tham chiếu tương đối

*

Tham chiếu xuất xắc đối Một tham chiếu ô hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong một công thức, như $A$1, luôn luôn tham chiếu mang đến một ô tại một vị trí nạm thể. Nếu địa chỉ ô bao gồm các thay đổi công thức, tham chiếu được thế đổi, tham chiếu tuyệt vời nhất vẫn giữ nguyên. Trường hợp bạn sao chép hoặc điền cách làm qua mặt hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu hoàn hảo nhất sẽ không điều chỉnh. Theo mặc định, những công thức new sử dụng những tham chiếu tương đối, vày vậy bạn có thể cần chuyển bọn chúng sang các tham chiếu xuất xắc đối. Ví dụ, nếu bạn coppy hoặc điền một tham chiếu tuyệt đối trong ô B2 đến ô B3, nó sẽ không thay đổi trong cả nhì ô: =$A$1.

Công thức được xào luộc với tham chiếu hay đối

*

Tham chiếu lếu hợp Tham chiếu lếu láo hợp tất cả một cột tuyệt đối và một hàng tương đối, hoặc một hàng hoàn hảo và một cột tương đối. Một tham chiếu cột hoàn hảo có dạng $A1, $B1, v.v. Một tham chiếu hàng tuyệt đối hoàn hảo có dạng A$1, B$1, v.v. Nếu vị trí của ô chứa công thức thay đổi, tham chiếu tương đối sẽ núm đổi, còn tham chiếu tuyệt vời nhất sẽ không thế đổi. Nếu như bạn coppy và điền công thức vào những hàng hoặc cột, tham chiếu kha khá sẽ tự động điều chỉnh với tham chiếu tuyệt đối hoàn hảo không điều chỉnh. Ví dụ: ví như bạn sao chép hoặc điền tham chiếu hỗ hợp từ ô A2 đến B3, tham chiếu sẽ kiểm soát và điều chỉnh từ =A$1 thành =B$1.

Công thức được xào luộc với tham chiếu hỗn hợp

*

Kiểu tham chiếu 3-D

Tham chiếu dễ dãi trên các trang tính Nếu bạn có nhu cầu phân tích dữ liệu trong và một ô hoặc phạm vi những ô trên những trang tính trong một sổ làm cho việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao hàm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi tên trang tính. Excel sử dụng bất kỳ trang tính nào được lưu lại giữa tên bắt đầu và chấm dứt của một tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm tất cả các quý giá được bao hàm trong ô B5 trên toàn bộ các trang tính trọng tâm và bao gồm Trang 2 với Trang 13.

Bạn rất có thể sử dụng các tham chiếu 3-D để tham chiếu đến những ô bên trên trang tính khác, để khẳng định tên và để tạo công thức bằng phương pháp sử dụng những hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA và VARPA.

Không thể dùng tham chiếu 3-D trong công thức mảng.

Không thể dùng tham chiếu 3-D với toán tử phần giao (một khoảng trắng) hoặc trong những công thức sử dụng cắt chéo ngầm.

Điều gì xảy ra khi chúng ta di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính lấy ví dụ sau giải thích những gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính bên trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ thực hiện công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm các ô tự A2 mang đến A5 trên các trang tính tự 2 đến 6.

Chèn hoặc sao chép nếu khách hàng chèn hoặc xào nấu các trang tính tự Trang 2 mang lại Trang 6 (điểm ngừng trong lấy một ví dụ này), Excel bao hàm tất cả quý giá trong ô A2 mang lại A5 từ những trang được chế tạo trong phần tính toán.

Xóa nếu như khách hàng xóa những trang tính nằm giữa Trang 2 cùng Trang 6, Excel sẽ loại bỏ các quý hiếm khỏi phép tính.

Di chuyển giả dụ bạn dịch chuyển các trang từ nửa Trang 2 và Trang 6 cho một vị trí bên cạnh phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ sa thải các quý hiếm của trang khỏi phép tính.

Di gửi điểm cuối ví như bạn di chuyển Trang 2 hoặc Trang 6 cho vị trí không giống trong thuộc sổ làm việc, Excel điều chỉnh đo lường cho tương xứng với một phạm vi trang tính mới giữa chúng.

Xóa điểm cuối nếu bạn xóa Trang 2 hoặc Trang 6, Excel điều chỉnh giám sát để phù hợp với một phạm vi trang tính thân chúng.


Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

biến hóa giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối hoàn hảo và láo lếu hợp cho những hàm