Lỗi ảnh không hiển thị

Nội dung

Khắc phục: bản xem trước hình thu nhỏ dại (Thumbnail) không hiển thị trong tệp tin ExplorerBật hình thu nhỏ tuổi (thumbnail) qua folder Options

Các tệp hình hình ảnh của chúng ta có hiển thị cùng với cảnh núi non và hồ nước chung phổ biến thay bởi vì hiển thị hình thu nhỏ tuổi hoặc hình thu nhỏ trong tệp tin Explorerư? Và những tệp đoạn clip có thể hiển thị với biểu tượng trình vạc đa phương tiện mặc định.