Con đường việt nam

· 1983-2001: công tác làm việc tại những đơn vị của Tổng công ty Sông Đà; bí thư Đảng uỷ, Phó tgđ kiêm chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà; Uỷ viên Ban Chấp hành tw Đoàn TNCS hcm Khóa V, VI.

Bạn đang xem: Con đường việt nam

· Uỷ viên trung ương Hội kế toán Việt Nam, Phó quản trị Hội kế toán ngành Xây dựng, Uỷ viên Ban thường xuyên vụ Công đoàn kiến thiết Việt Nam, Phó chủ tịch Hội các nhà công ty lớn trẻ Việt Nam.

· từ thời điểm tháng 12/2008: Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư Đảng uỷ, quản trị Hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí giang sơn Việt Nam.

· trên Đại hội Đại biểu việt nam lần sản phẩm XI của Đảng, tháng 1/2011, được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng, Đại biểu Quốc hội Khoá XIII.

· trên Kỳ họp vật dụng nhất, Quốc hội khóa XIII, tháng 8/2011, được Quốc hội phê chuẩn chỉnh làm bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải vận tải.

Xem thêm: Tóc Xanh Dương Phai Ra Màu Gì, Xanh Dương Đen Khói Phai Ra Màu Gì


*

Chức năng nhiệm vụ:


a) Lãnh đạo, chỉ đạo và cai quản toàn diện những mặt công tác của bộ được chính phủ quy định trên Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang cỗ và Nghị định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục GTVT.

b) Trực tiếp chỉ huy công tác kiến tạo văn bản quy bất hợp pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế bỗng nhiên phá, kế hoạch cải tiến và phát triển chung của ngành giao thông vận tải; công tác tổ chức cán bộ, planer và đầu tư, bắt tay hợp tác quốc tế, thanh tra, khám nghiệm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, phòng tham nhũng, bình an giao thông, thi đua, khen thưởng với kỷ luật. Chỉ đạo chung các dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 và đường sài gòn qua quanh vùng các tỉnh Tây Nguyên đến Bình Phước.

c) Theo dõi còn chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ tổ chức cán bộ, Vụ bắt tay hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Cục thống trị xây dựng và unique công trình giao thông, điều tra Bộ.

d) Kiêm các chức danh:

- chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng bộ GTVT;

- trưởng phòng ban Ban chỉ huy cải phương pháp hành chủ yếu Bộ GTVT;

- thành viên Ban chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy của chính phủ;

- Phó chủ tịch thường trực Ủy ban bình an giao thông Quốc gia;

- Phó quản trị thường trực Ủy ban bình yên hàng không dân dụng Quốc gia;

- Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo các công trình, dự án công trình trọng điểm ngành GTVT;

- chủ tịch Hội đồng làm chủ Quỹ gia hạn đường cỗ Trung ương;

- trưởng phòng ban Ban lãnh đạo thực hiện nay quy hoạch di dời các cảng trên sông sài thành và xí nghiệp đóng tàu bố Son;

- chủ tịch Hội đồng phối kết hợp công tác phổ biến, giáo dục điều khoản của bộ GTVT;

- Ủy viên Ban chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của việt nam trong khuôn khổ hợp tác vn - Nhật bản đến năm 2020;

- trưởng ban Ban chỉ đạo tái cơ cấu tổ chức Tổng công ty Hàng hải nước ta và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.