Cơ chế giải quyết tranh chấp

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Cơ chế giải quyết tranh chấp

*

*

a,chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên n thì tích (n+3).(n+6) phân chia hết mang đến 2

b, chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên và thoải mái n thì tích n.(n+5) phân tách hết cho 2


*

Chứng tỏ rằng với tất cả số tự nhiên và thoải mái n thì tích (n+3).(n+6)chia hết mang đến 2 

Chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên n thì 

n.(n+5)chia hết đến 2


1) +Với n là số chẵn => n+3 lẻ cùng n+6 chẵn. Vì một số chẵn và 1 số lẻ nhân cùng với nhau tạo thành số chẵn tốt tích đó chia hết mang lại 2 ( đpcm)

+Với n là số lẻ => n+3 chẵn với n+6 lẻ ( tương tự câu trên)

2)Tg tự câu a


1.Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên và thoải mái n thì tích ( n + 3 ) ( n + 6 ) chia hết cho 2

2.Chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái n thì tích n(n+5) chia hết cho 2

3. Hotline A = n2 + n + 1 . Minh chứng rằng :

a) A không phân chia hết mang đến 2

b) A không phân chia hết đến 5


2,

+ n chẵn

=> n(n+5) chẵn 

=> n(n+5) phân tách hết đến 2

+ n lẻ

Mà 5 lẻ

=> n+5 chẵn => chia hết mang lại 2

=> n(n+5) phân chia hết đến 2

KL: n(n+5) phân tách hết cho 2 vơi phần lớn n thuộc N


3, 

A = n2+n+1 = n(n+1)+1

a, 

+ nếu n chẵn

=> n(n+1) chẵn 

=> n(n+1) lẻ => ko chia hết mang đến 2

+ trường hợp n lẻ

Mà 1 lẻ

=> n+1 chẵn

=> n(n+1) chẵn

=> n(n+1)+1 lẻ => ko phân tách hết cho 2

KL: A không phân tách hết đến 2 với mọi n thuộc N (Đpcm)

b, + nếu n phân tách hết cho 5

=> n(n+1) phân tách hết đến 5

=> n(n+1)+1 phân tách 5 dư 1

+ trường hợp n chia 5 dư 1

=> n+1 chia 5 dư 2

=> n(n+1) phân chia 5 dư 2

=> n(n+1)+1 chia 5 dư 3

+ nếu n phân tách 5 dư 2

=> n+1 phân tách 5 dư 3

=> n(n+1) phân chia 5 dư 1

=> n(n+1)+1 phân tách 5 dư 2

+ nếu như n phân chia 5 dư 3

=> n+1 phân chia 5 dư 4

=> n(n+1) chia 5 dư 2

=> n(n+1)+1 phân tách 5 dư 3

+ nếu như n chia 5 dư 4

=> n+1 phân chia hết cho 5

=> n(n+1) chia hết cho 5

=> n(n+1)+1 chia 5 dư 1

KL: A không chia hết đến 5 với đa số n nằm trong N (Đpcm)


Đúng 0
phản hồi (0)

Chứng tỏ rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên n thì tích (n+4) (n+5) phân chia hết cho 2


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi diệt

-Với n=2k thì

2k(2k+5) chia hết mang lại 2

-Với n=2k+1 thì

(2k+1).(2k+1+5)

=>(2k+1).2.(k+3) phải chia hết mang lại 2

 

 


Đúng 0

comment (0)

http://olm.vn/hoi-dap/question/1577.html

dựa nhưng mà làm nhé


Đúng 0
phản hồi (0)

Chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên n thì tích (n+4)(n+5) phân chia hết cho 2


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi diệt

Nếu n = 2k thì n + 5 = 2k + 5 phân tách hết đến 2 Nếu n = 2k + 1 thì n + 3 = 2k + 4 chia het mang đến 2 Vậy (n+3) . (n+5) phân tách hết đến 2

Chắc chắn đúng 


Đúng 0

comment (0)

Xét nhị trường hợp:

Nếu n chẵn thì n+4 phân tách hết đến 2 =>(n+4)(n+5)chia hết đến 2

Nếu n lẻ thì n+5 chia hết mang đến 2 =>(n+4)(n+5)chia hết đến 2

Vậy với n (in)N thì (n+4)(n+5)chia hết cho 2

tick nha 


Đúng 0

Xem thêm: Yêu Màu Hồng Và Ghét Sự Giả Dối 2022, Yêu Màu Hồng Và Ghét Sự Giả Dối

comment (0)

chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+4) (n+5) chia hết mang lại 2


Lớp 6 Toán
7
0
Gửi bỏ

Với n bằng 2k suy ra n+4 bằng 2k+4 chia hết mang lại 2

Suy ra (n+4)(n+5) phân tách hết mang lại 2

Với n bằng 2k+1 suy ra n+5 bằng 2k+1+5 bằng 2k+6 phân chia hết mang lại 2

Suy ra (n+4)(n+5) phân chia hết mang đến 2

Vậy với mọi STN n thì (n+4)(n+5) phân chia hết mang lại 2.


Đúng 0

phản hồi (0)

Nếu n là số lẻ thì (n+5) là số chẵn => (n+4)(n+5) chia hết mang lại 2 (ĐPCM)

Nếu n là số chẵn thì (n+4) là số chẵn => (n+4)(n+5) chia hết mang lại 2 (ĐPCM)


Đúng 0
comment (0)

Gọi (n+4) (n+5)=a

Ta xét 2 ngôi trường hợp

*Trường đúng theo 1: n là số chẵn

=>(n+4) (n+5)=a

mà n+4 là chẵn

n+5 là lẻ

=>(n+4) (n+5)=a

chãn lẻ = chẵn

*Trường đúng theo 2:n là lẻ

=>(n+4) (n+5)=a

mà lại n+4 là lẻ

n+5 là chẵn

=>(n+4) (n+5)=an

lẻ chẵn = chẵn

Từ đó:

=>Với phần nhiều trường vừa lòng ta luôn tìm được a là số chẵn

=>Với đầy đủ trường phù hợp ta luôn tìm kiếm được (n+4) (n+5) là chẵn

Vậy tích (n+4) (n+5) là chẵn


Đúng 0
comment (0)

chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+4)(n+5) phân tách hết mang lại 2


Lớp 6 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Chứng tỏ rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên thì tích (n+4)(n+5)chia hết đến 2


Lớp 6 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

chứng tỏ rằng với đa số số thoải mái và tự nhiên thì tích (n+4)(n+5) phân tách hết cho 2


Lớp 6 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Lớp học trực con đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương thơm Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
oered.org