Người Người Cùng Ra Xem Cô Dâu

Đường mòn làng từ bây giờ đông vui, Áo hoa màu tiến thưởng xanh song mươi, Tung tăng đưa người thương mến xa lạ Qua bến tình yêu trao giữ hộ thân. Tín đồ người cùng ra xem cô dâu nè Nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh. Tuy thế vui rộng là là anh rể quê nghèo. Vào áo nhiều năm khăn lô quê hương. Đời nghèo mà lại vui cũng vì tình nghèo là tơ. Tơ sẽ xe duyên lòng có thắm đời hiền hậu thật thà. Trời thương mang lại anh vui sống mặt tiên nga. Ôi cao đẹp cố gắng tấm lòng thủy chung. Trên dương gian thương biết bao cuộc tình. Chia ly nhau so sánh chuyện nhiều nghèo. Em thấy lòng sao xuyến đắng cay Em thấy lòng yêu thích anh thêm. Em... đang mong đợi anh tới, Xin cưới vào mùa xuân; đến đời em thành vợ hiền, Anh đã là ông xã duyên

Bạn đang xem: Người người cùng ra xem cô dâu


Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.