CHẾ LINH

Thằng bé lặng lẽ đi vào ngõ nhỏ Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo Ngày nó sống kiếp long dong Ngẩn ngơ như chim xa bầy Nghĩ bản thân tủi thân muôn vàn mẹ nó ra đi khi còn tấm bé dại Một dĩa cơm chiều dẫu vậy lòng không no cuộc sống đói rách nát bơ vơ Hỏi ai ai cho nương nhờ Chuỗi ngày khuất tất bơ vơ Đêm tối nó ngủ một manh chiếu rách co ro Một thân côi tếch không đơn vị Thân em lá cỏ các bạn quen ai bao gồm đâu xa Thằng tư bé tám trong ngày hôm qua trên phô lê la miền bắc điêu tàn phải đời nó khổ Một chén cơm chiều cần lòng chưa no nhiều lúc nó khóc trong mơ chị em ơi ! bé yêu muốn chờ bao giờ cho đến bao giờ

Bạn đang xem: Chế linh


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: To Definition & Meaning - To (Adverb, Preposition) Definition And Synonyms

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.