Sự Trở Lại Của Nhạc Hoa Lời Việt

*
DVD video clip : NTSC color broadcast system : VietnameseRating:

(not yet rated) 0 with review - Be the first.

Bạn đang xem: Sự trở lại của nhạc hoa lời việt

Subjects More like this
*

Please choose whether or not you want other users lớn be able khổng lồ see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this vật phẩm...


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Language Note: Performer(s): Description: Details: Contents: Other Titles: Responsibility:
Videorecording
Visual material
Anh Đường Hà̆ng; Bé Xuân Mai.; Yé̂n Khoa.; Đò̂ng Giao Productions.
85856872
Sung in Vietnamese.
Hà̆ng Anh Đường, Bé Xuân Mai, Yé̂n Khoa, Liên Hương, Pmùi hương Tkhô hanh, etc.

Xem thêm: Xin Lỗi Nhưng Mày Đã Biết Quá Nhiều Rồi Thằng Sen Kia, Truyện Cười: Chuột Cũng Chém Gió

2 videodiscs : sound, color ; 4 3 phần tư in.
DVD, NTSC, digital, stereo.
Múa tiên rò̂ng --Chúc té̂t --Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca --Liên khúc mừng xuân --Ai lên xứ hoa đào --Thời trang --Ông tú vè̂ làng --Đó̂ tình --Né̂u có yêu tôi, etc.
Chinese MTVBest of Chinese MTVMột trăm tình khúc nhạc Hoa lời Việt tuyệt nhá̂t
Làng Văn Productions.You may have sầu already requested this thành tích. Please select Ok if you would like to lớn proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+85856872; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null &và ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null &và group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //hotline the javascript now // dropdownnội dung.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdownnội dung.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var khung = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My oered.org | My Lists | My Watchdanh mục | My review | My Tags | My Saved Searches
oered.org:trang chủ | About | Help | Search

oered.org is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››