A Ham Mua Phap Chuyen Hoa Phien Nao Tap 2 (Vietnamese

Để sử dụng một chế độ tập trung, chúng ta cũng có thể bật trực tiếp cơ chế đó, vào Trung tâm tinh chỉnh và điều khiển hoặc đặt lịch trình để nhảy tự động.

Bạn đang xem: A Ham Mua Phap Chuyen Hoa Phien Nao Tap 2 (Vietnamese


Để chọn một điểm kết thúc cho chế độ tập trung, hãy đụng vào , lựa chọn 1 tùy lựa chọn (ví dụ như “Trong 1 giờ” hoặc “Đến khi tôi ra khỏi vị trí này”), sau đó chạm lại vào .

*

Khi một chế độ tập trung được bật, hình tượng của chế độ (ví dụ:

*
đến Không làm phiền) lộ diện trong thanh trạng thái cùng trên màn hình khóa và trạng thái của người tiêu dùng được hiển thị tự động hóa trong áp dụng Tin nhắn. đầy đủ người nỗ lực gửi tin nhắn cho bạn sẽ thấy rằng các bạn đã tắt giờ thông báo, mà lại họ vẫn có thể thông báo cho mình nếu có câu hỏi khẩn cấp.


Bạn rất có thể đặt kế hoạch trình chính sách tập trung để nhảy vào những giờ độc nhất định, khi chúng ta ở một vị trí ví dụ hoặc khi bạn mở một ứng dụng cụ thể.

Đi tới sở hữu đặt  > Tập trung, tiếp nối chạm vào chế độ tập trung mà bạn có nhu cầu đặt lịch trình.

Chạm vào Thêm lịch trình hoặc mục auto hóa, tiếp đến đặt thời gian, vị trí hoặc vận dụng mà bạn có nhu cầu kích hoạt chính sách tập trung này.

Để cho phép chế độ tập trung này bật tự động hóa dựa trên những tín hiệu như vị trí của bạn, việc áp dụng ứng dụng, v.v., hãy chạm vào Kích hoạt thông minh, bật Kích hoạt thông minh, tiếp nối chạm vào

*
ngơi nghỉ trên cùng mặt trái.

Xem thêm:Khi các bạn sử dụng xong xuôi một chế độ tập trung, bạn có thể tắt nhanh chế độ đó để tiếp tục chất nhận được thông báo. Sau khi chúng ta tắt chế độ tập trung, chính sách đó vẫn xuất hiện trong Trung tâm tinh chỉnh và rất có thể được sử dụng lại.

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Chạm với giữ biểu tượng chế độ tập trung trên screen khóa.

Chạm vào chế độ tập trung được nhảy để tắt cơ chế đó.


Khi các bạn không cần một cơ chế tập trung đã thiết lập nữa, bạn có thể xóa chính sách đó.

Đi tới thiết lập đặt  > Tập trung.

Chạm vào chế độ tập trung, cuộn mang đến cuối màn hình, tiếp nối chạm vào Xóa chế độ tập trung.

Nếu bạn xóa một chính sách tập trung được cung cấp, bạn cần thiết lập lại chính sách đó bằng phương pháp đi tới thiết đặt > Tập trung, kế tiếp chạm vào

*
.