Remote Desktop Connection Là Gì

Nếu là một trong những kỹ thuật máy vi tính thì chắc hẳn rằng tính năng Remote Desktop đang quá thân quen với chúng ta rồi cần không?


Tuy nhiên, trong nội dung bài viết này mình sẽ nhắc lại một ít về định nghĩa để những chúng ta mới nghe biết blog, hoặc mới tìm hiểu về nhân tài Remote Desktop rất có thể hiểu được một cách cụ thể hơn.


#1. Remote Desktop là gì?

Hiểu một cách dễ dàng và đơn giản thì Remote Desktop là tính năng cung ứng điều khiển máy tính từ xa trải qua mạng LAN hoặc trải qua Internet.

Trên hệ quản lý Windows 10 với Windows 11… thì Remote Desktop có cách gọi khác là Remote Desktop Protocol (RDP), trước đó nữa thì call là Microsoft Terminal Services Client