SỬ DỤNG IF TRONG EXCEL

Excel mang lại oered.org 365 Excel đến oered.org 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là trong những hàm thịnh hành nhất vào Excel, hàm này cho phép bạn tiến hành so sánh lô-gic thân một giá chỉ trị với giá trị bạn ý muốn muốn.

Bạn đang xem: Sử dụng if trong excel

Vì vậy, một câu lệnh IF rất có thể có hai kết quả. Hiệu quả đầu tiên là nếu so sánh của doanh nghiệp là True, công dụng thứ nhì là giả dụ so sánh của công ty là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho thấy thêm IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong các hàm ngắn gọn xúc tích để trả về một cực hiếm nếu điều kiện đúng và trả về quý giá khác nếu đk sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm: Quy Đổi Yên Sang Vnđ - Công Cụ Chuyển Đổi Tiền Tệ Jpy Sang Vnd

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.


Các lấy một ví dụ hàm IF solo giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ ở trên, ô D2 đến biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu như không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong lấy một ví dụ này, cách làm trong ô D2 mang lại biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu không thì trả về Không)Như chúng ta thấy, hàm IF có thể được thực hiện để đánh chi phí văn bản và giá chỉ trị. Hàm còn rất có thể được sử dụng để review lỗi. Các bạn sẽ không bị hạn chế chỉ soát sổ xem một câu chữ có bởi một ngôn từ khác hay không và trả về một hiệu quả duy nhất, bạn có thể sử dụng toán tử toán học và thực hiện đo lường và tính toán thêm phụ thuộc vào tiêu chí của mình. Bạn có thể lồng nhiều hàm IF cùng nhau để triển khai nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm vào Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt vượt Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ làm việc trên, hàm IF nghỉ ngơi ô D2 cho biết thêm IF(C2 to hơn B2, thì trả về “Vượt quá Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa sinh sống trên, thay do trả về tác dụng dạng văn bản, họ sẽ trả về một phép giám sát học. Bí quyết ở ô E2 cho thấy IF(Thực tế lớn hơn Dự toán ngân sách, thì đem số chi phí Dự toán túi tiền Trừ đi số chi phí Thực tế, còn nếu như không thì ko trả về công dụng nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy ví dụ như này, công thức trong ô F7 cho thấy thêm IF(E7 = “Có”, thì thống kê giám sát Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, còn nếu như không thì không có Thuế bán sản phẩm phải nộp phải trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng văn bản trong công thức, bạn phải đưa văn phiên bản vào trong vệt ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Nước ngoài lệ độc nhất vô nhị là thực hiện TRUE hoặc FALSE, văn bản mà Excel gồm thể tự động hiểu.


Sự cố thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) vào ô

Không gồm đối số nào mang lại đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn bản đối số vào nhì đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? trong ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.