Sự Nhiệm Màu Của Chú Đại Bi

(oered.org) Chú Đại Bi được ca tụng là thần chú cứu giúp khổ cứu giúp nạn, trị cả thân với tâm bệnh dịch cùng vô vàn lợi ích khác cho con người. Càng nghe nhiều, đọc nhiều họ càng chào đón nhiều điều giỏi đẹp.

Bạn đang xem: Sự nhiệm màu của chú đại bi


Mục lục (Ẩn/Hiện)
1. Chú Đại Bi là gì?2. Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Phạn, giờ đồng hồ Hoa2.1 - Chú Đại Bi giờ Việt chuẩn nhất2.2 - Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn2.3 - Chú Đại Bi giờ Hoa3. Xuất tượng – Ý nghĩa 84 câu Đại Bi chú4. Nguồn gốc Đại Bi chú bắt đầu từ đâu?5. ích lợi khi tụng kinh Đại Bi6. Phía dẫn công việc trì tụng7. Chú ý quan trọng khi tụng gớm Đại Bi trên gia8. Hiện tượng kỳ lạ lạ lúc tụng khiếp Đại Bi và cách xử lý9. Trì chú Đại Bi bao gồm bị vong theo không?
Thực hóa học chú Đại Bi là một trong những bài kinh, câu thần chú của Phật giáo Đại thừa căn bản. Bài bác kinh này vật chứng cho công đức của Đức Phật Quán nuốm Âm (hay Quan nạm Âm người tình Tát). Đây là thần chú quảng đại viên mãn, cứu vãn khổ cứu giúp nạn, cứu giúp nhân độ thế, tiễu trừ tai ách.
Kinh Chú Đại Bi chú gồm 84 câu, 415 chữ được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và khi tụng được trì niệm ở nhiều biến hóa khác nhau.

Xem thêm: Tại Sao Trump Muốn Trục Xuất Người Việt Tỵ Nạn Chiến Tranh, Giới Hạn Đối Với Việc Phát Trực Tiếp


Khi nói tới nhạc chú Đại Bi mọi tín đồ thường hay kể tới các biến như 5 biến, 7 biến, 9 vươn lên là hay 21 biến."Biến" trong quan niệm này là 1 lần niệm hết bài xích chú. Theo đó, kinh Đại Bi chú gồm 84 câu, các lần niệm không còn 84 câu này thì được gọi là 1 trong biến. Trường hợp trì niệm bài chú tái diễn 5 lần call là 5 biến, tái diễn 7 lần là 7 biến... Tức cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì được xem như là bấy nhiêu biến.
Kinh chu dai Bi bang hinh anh

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước chén ra da, nhân tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phát xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rô tô rô, người thương đề dạ, người thương đề dạ, bồ đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.