Tài Liệu Nghiệp Vụ Ngoại Thương

Download Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương (bạn tuân theo hướng dẫn nhằm giải nén nhé!)

Chuyên đề 1 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

Incoterms 2020 cùng Incoterms 2010


Bạn đang xem: Tài liệu nghiệp vụ ngoại thương

Incoterms là gì

Incoterms 2020

2.1. Incoterms điều chỉnh những nội dung nào

2.2. Incoterms không điều chỉnh những câu chữ nào

2.3. Cách tốt nhất có thể để kết hợp các luật pháp Incoterms

2.4. Sự khác hoàn toàn giữa Incoterms 2010 với Incoterms 2020

Nội dung của Incoterms 2020

3.1. EXW – Ex Works (Nơi giao hàng)

3.2. FCA – miễn phí Carrier (Nơi giao hàng)

3.3. CPT – Cước tổn phí đã trả (địa điểm đích)

3.4. CIP – Cước chi phí và bảo đảm đã trả (Địa điểm đích)

3.5. DAP – ship hàng đến khu vực (địa điểm đích)

3.6. DPU – ship hàng đến vị trí đã dỡ (địa điểm đích)


3.7. DDP – phục vụ đã nộp thuế (địa điểm đích)

3.8. FAS – phục vụ dọc mạn tàu (cảng giao hàng)

3.9. FOB – giao hàng lên tàu (cảng giao hàng)

3.10. CFR – chi phí hàng cùng cước phí tổn (cảng đích)

3.11. CIF – chi phí hàng, bảo đảm và cước tổn phí (cảng đích)

Incoterms 2010

4.1. Kết cấu và câu chữ của Incoterms 2010

4.2. Câu chữ của Incoterm 2010

Cơ sở pháp lý sale XNK

5.1. Quy định sale XNK

5.2. Cơ chế cai quản XNK

5.2.1. Cơ sở pháp lý

5.2.2. Hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

6. Lấy một ví dụ minh họa và bài tập


Chuyên đề 2 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN


Tỷ giá hối hận đoái

1.1. Khái niệm

1.2. Phương thức biểu lộ tỷ giá hối đoái

1.2.1. Phương thức trực tiếp

1.2.2. Cách thức gián tiếp

1.3. Xác minh tỷ giá hối đoái theo cách thức tính chéo

1.3.1. Nội dung cách thức tính chéo

1.3.2. Vận dụng phương thức tính chéo

1.4. đông đảo nhân tố tác động đến sự biến động của tỷ giá ân hận đoái

1.4.1. Cơ chế tác động ảnh hưởng đến tỷ giá ăn năn đoái

1.4.2. Nhân tố khách quan

1.4.3. Nhân tố chủ quan


1.5. Các loại tỷ giá ăn năn đoái

1.5.1. địa thế căn cứ vào phương thức quản lý ngoại tệ

1.5.2. Căn cứ vào thời điểm chào làng tỷ giá

1.5.3. địa thế căn cứ vào cách xác minh trị giá

Các nhiều loại tiền tệ sử dụng thanh toán giao dịch và tín dụng

2.1. Khái niệm

2.2. Các biện pháp đảm bảo giá trị tiền tệ

2.2.1. Biện pháp bảo vệ bằng vàng

2.2.2. Biện pháp bảo đảm bằng một đồng tiền mạnh, có mức giá trị ổn định

2.2.3. Biện pháp bảo đảm an toàn theo rổ tiền tệ


Chuyên đề 3 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ


3.1. ăn năn phiếu (Bill of Exchange)

3.1.1. Biện pháp điều chỉnh

3.1.2. Định nghĩa hối phiếu

3.1.3. Đặc điểm của ăn năn phiếu

3.1.4. Hình thức của hối phiếu

3.1.5. Nội dung của ân hận phiếu

3.1.6. Cách lập ăn năn phiếu

3.1.7. Những loại hối hận phiếu

3.1.8. Ký hậu ân hận phiếu

3.1.9. Tách khấu ăn năn phiếu (discount)

3.1.10. Gật đầu hối phiếu

3.1.11. Bảo lãnh hối phiếu


3.2. Séc (chèque – check)

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Văn bản tờ séc

3.2.3. Nhà thể tương quan đến séc

3.2.4. Điều kiện ra đời séc

3.2.5. Thời hạn hiệu lực thực thi của séc

3.2.7. Những loại séc


Chuyên đề 4 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ


4.1. Giao thương mua bán đối lưu giữ (Counter Trade)

4.1.1. Khái niệm

4.1.2.Ưu nhược điểm

4.2. Phương thức thanh toán giao dịch ghi sổ (Open – Account)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Quy trình giao dịch ghi sổ

4.2.3. Ưu nhược điểm

4.2.4. Điều khiếu nại áp dụng

4.3. Thanh toán nhờ thu (collection)

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Nghiệp vụ thanh toán nhờ thu

4.1.3. Quá trình của đơn vị xuất khẩu, bên nhập khẩu

4.2. Thanh toán chuyển chi phí (Remittance)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Quá trình nghiệp vụ thanh toán

4.2.3. Vẻ ngoài chuyển tiền


4.3. Đổi chứng từ trả chi phí (CAD: Cash Against Documents)

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Tiến trình nghiệp vụ

4.3.3. Bộ bệnh từ

4.3.4. Ưu điểm của cách làm CAD

4.3.5. Điều kiện áp dụng phương thức CAD hoặc COD

4.6. Tín dụng thanh toán chứng trường đoản cú (Documentary Credit)

4.6.1. Khái niệm

4.6.2. Các chủ thể liên quan

4.6.3. Câu chữ của thư tín dụng thanh toán (Letter of Credit – L/C)

4.6.4. Các loại thư tín dụng

4.6.5. Tiến trình nghiệp vụ giao dịch thanh toán tín dụng hội chứng từ

4.6.6. Vận dụng thanh toán L/C


Chuyên đề 5 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

Giao dịch và điều đình ký phối hợp đồng nước ngoài thương


Giao dịch quốc tế

1.1. Giao dịch trực tiếp (XNK trực tiếp)

1.2. Thanh toán giao dịch qua trung gian (Agent)

1.3. Buôn bán đối lưu giữ (Counter – Trade)

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Các bề ngoài đối lưu

1.3.3. Các biện pháp bảo vệ thực hiện phù hợp đồng buôn bán đối lưu

1.4. Thanh toán giao dịch hội chợ với triển lãm

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Trình tự thực hiện tham gia trung tâm thương mại triển lãm sinh sống nước ngoài

1.4.3. Công việc chuẩn bị

1.5. Vẻ ngoài gia công quốc tế

1.6. Bề ngoài tái xuất

1.7. Hình thức đấu thầu quốc tế


Đàm phán hợp đồng nước ngoài thương

2.1. Những kiến thức cơ bản

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm

2.1.3. Qui định cơ phiên bản trong bàn bạc hợp đồng nước ngoài thương

2.1.4. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá

2.1.5. Phân loại bàn bạc hợp đồng ngoại thương

2.2. Kỹ thuật hiệp thương hợp đồng nước ngoài thương

2.2.1. Cơ sở triển khai đàm phán vừa lòng đồng nước ngoài thương

2.2.2. Quy trình tiến hành đàm phán hợp đồng ngoại thương


Chuyên đề 6 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

Hợp đồng nước ngoài thương


Xem thêm: Sắc Màu Hoa Và Cảnh Đẹp Thiên Nhiên Những Khu Vườn Sắc Màu, Sắc Màu Hoa Và Cảnh Đẹp Thiên Nhiên

Những kỹ năng và kiến thức cơ bản

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Yêu cầu đối với hợp đồng nước ngoài thương

1.4. Phân các loại hợp đồng nước ngoài thương

1.5.1. Phần mở đầu

1.5.2. Phần tin tức về chủ thể hợp đồng

1.5.3. Phần ngôn từ hợp đồng

1.5.4. Phần kết của đúng theo đồng

2. Ngôn từ hợp đồng nước ngoài thương


Tổ chức triển khai hợp đồng nước ngoài thương

3.1. Các nhân tố tác động

3.1.1. Dựa vào vào chủ yếu sách làm chủ của công ty nước

3.1.2. Dựa vào vào cách thức và điều kiện thanh toán quốc tế

3.1.3. Nhờ vào vào điều kiện dịch vụ thương mại (Incoterms)

3.1.4. Dựa vào vào quánh điểm, đặc thù của hàng hóa chuyên chở

3.2. Tiến trình tổ chức thực hiện

3.2.1. Quy trình tổ chức triển khai hợp đồng xuất khẩu

3.2.2. Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu


Chuyên đề 7 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU


4.1. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Các bất thích hợp lệ thường chạm chán khi lập hóa đối kháng thương mại

4.1.3. Bí quyết khắc phục không đúng sót khi lập hóa đơn

4.2. Phiếu đóng góp gói sản phẩm & hàng hóa (Packing List)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Phân loại

4.3. Vận đơn đường thủy (Bill of Lading)

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Tác dụng của vận đối kháng đường biển

4.3.3. Phân nhiều loại vận đơn


4.4. Giấy triệu chứng nhận nguồn gốc (Certificate of Origin)

4.4.1. Khái niệm

4.4.2. Ý nghĩa của giấy triệu chứng nhận nguồn gốc (C/O)

4.4.3. Những loại C/O

4.5. Chứng từ bảo hiểm (Certificate of Insurance)

4.5.1. Khái niệm

4.5.2. Các chứng từ bảo hiểm thường dùng

4.5.3. Những lưu ý khi lập đối chọi bảo hiểm

4.6. Giấy ghi nhận số lượng/chất lượng sản phẩm hóa

4.6.1. Khái niệm

4.6.2. Nội dung

4.6.3. Những loại sản phẩm hóa cần được có giấy ghi nhận chất lượng/số lượng

4.7. Giấy chứng nhận kiểm dịch cùng giấy ghi nhận vệ sinh


Khóa học nổi bật
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Giới thiệu


gmail.comGiờ làm cho việc: giờ hành chính, 8h30 mang đến 16h30 thứ 2 đến lắp thêm 6

Dịch vụ cung cấp


Chính sách


Theo dõi bọn chúng tôi


*
*
*
DMCA.com Protection Status
Tìm kiếm:
Trang chủKhóa học
error: content is protected !!

Đăng nhập

Tên thông tin tài khoản hoặc địa chỉ cửa hàng email*