TĂNG ĐỘ SÁNG CHO ẢNH

Chỉnh sáng cho ảnh bằng Photoshop như vậy nào? Chuyện vô cùng dễ dàng và đơn giản với người dân có kinh nghiệm. Nhưng là sự việc với fan mới học Photoshop. Cũng chính vì có quá nhiều tính năng để làm việc này. Để các chuyện dễ dàng thở hơn. Mình gửi các bạn cách chỉnh sáng tối dễ dàng nhất vào Photoshop 2021. Hy vọng bạn tất cả nhiều hình ảnh đẹp